DraftSight Geometrik ve Boyutsal Kısıtlamalar

0
488

DraftSight Enterprise Plus lisansı, 2B Sınırlandırmalar özelliğine sahiptir. 2B Sınırlandırmalar ile teknik resim objelerini parametrik olarak kontrol edebilirsiniz. Geometrik ve Boyutsal Sınırlandırmalar sayesinde geometrik yapılar şekillerini ve konumlarını değiştirmek zorunda kalmaktadır.

DraftSight, 2B özelliği ile tasarım amacınızı korumanıza ve teknik resimlerdeki tutarlılığı geliştirmenize ortam sağlamaktadır.

Geometrik ve Boyutsal Sınırlandırmalar Şeridi
Geometrik ve Boyutsal Sınırlandırmalar Şeridi

1.Geometrik Sınırlandırmalar

Geometrik sınırlandırmalar, objeler arasındaki bağımlılıkları ve sınırlamaları zorunlu hale getiren ilişkileri tanımlamaktadır.

DraftSight’ta iki tür geometrik sınırlandırma bulunmaktadır; biri, tek bir geometri için geçerli olanlar, diğeri ise iki geometrik obje arasındaki ilişkiyi tanımlayanlar. Sabit, yatay ve dikey sınırlandırmalar tek bir obje için geçerli olurken; dik açılı, paralel, çakışık, teğet ve diğer sınırlandırma türleri iki objeyi de kontrol etmektedir.

Geometrik Sınırlandırma
Geometrik Sınırlandırma

Geometrik sınırlandırma türleri ile aşağıdaki sınırlandırmaları gerçekleştirebilirsiniz.

 • Çakışık: Objelerin üzerindeki iki noktaya çakışık geometrik sınırlandırma tanımlar veya bir obje üzerindeki bir noktayı başka bir objeyle sınırlandırır.
 • Sabit: Objelerdeki noktaların ve objelerin sabit konumda kalmalarını sağlar.
 • Dik Açılı: İki Çizginin veya doğrusal ÇokluÇizgi segmentinin birbirine dik olmasını sağlar.
 • Paralel: İki Çizginin veya doğrusal ÇokluÇizgi segmentinin birbirine paralel olmasını sağlar.
 • Yatay: Çizgilerin ve doğrusal ÇokluÇizgi segmentlerinin veya objeler üzerindeki nokta çiftlerinin geçerli koordinat sisteminin X eksenine paralel olmasını sağlar.
 • Dikey: Çizgilerin ve doğrusal ÇokluÇizgi segmentlerinin veya objeler üzerindeki nokta çiftlerinin geçerli koordinat sisteminin Y eksenine paralel olmasını sağlar.
 • Teğet: Bir objenin diğer bir objeye teğet geçmesini sağlar.
 • Düz: Bir Spline’ın başka bir Spline, Yay, Çizgi veya ÇokluÇizgi ile akıcı geometrik süreklilik oluşturmasını sağlar.
 • Eşdoğrusal: Çizgilerin ve doğrusal ÇokluÇizgi segmentlerinin eşdoğrusal olmasını sağlar.
 • Eşmerkezli: Yayların, Dairelerin, Elipslerin veya Eliptik Yayların orta noktalarının çakışmasını sağlar.
 • Simetrik: İki objenin veya objeler üzerindeki sınırlandırma noktalarının bir simetri çizgisine göre simetrik olmasını sağlar.
 • Eşit: Çizgileri aynı uzunlukla veya Yayları ve Daireleri aynı yarıçapla sınırlandırır.

2.Boyutsal (Ölçümlendirme) Sınırlandırmalar

Ölçümlendirme sınırlandırmalarını tanımlamak için (hem dinamik hem de detaylandırmalı sınırlandırmaları) adların yanı sıra ifadelerde ve formüllerde kullanılan kullanıcı tanımlı değişkenler kullanılır.

Parametreler yöneticisinde tüm ölçümlendirme sınırlandırmaları değişkenleri adları, ifadeleri ve değerleriyle birlikte listelenir. Örneğin; hizalanmış, yatay ve dikey sınırlandırma için d1,d2…dn ya da çap için dia1, dia2…dian gibi.

Aşağıda 1. ve 2. görsel ile boyutsal ilişkisi değiştirilmiş objeleri inceleyebilirsiniz.

Boyutsal Sınırlandırma 1
Boyutsal Sınırlandırmalar 1

 

Boyutsal Sınırlandırma 2
Boyutsal Sınırlandırmalar 2
 • Yatay Ölçümlendirme Kısıtlaması : Objeler üzerindeki iki nokta arasında geçerli koordinat sistemine göre yatay mesafeyi sınırlandırmak için kullanılır.
 • Dikey Ölçümlendirme Kısıtlaması : Objeler üzerindeki iki nokta arasında geçerli koordinat sistemine göre dikey mesafeyi sınırlandırmak için kullanılır.
 • Doğrusal Ölçümlendirme Kısıtlaması : Objeler üzerindeki iki nokta arasında geçerli koordinat sistemine göre yatay veya dikey mesafeyi sınırlandırmak için kullanılır.
 • Hizalanmış Ölçümlendirme Kısıtlaması : Objeler üzerindeki iki nokta arasında geçerli koordinat sistemine göre doğrudan mesafeyi sınırlandırmak için kullanılır.
 • Açısal Ölçümlendirme Kısıtlaması : Objeler üzerindeki veya iki Çizgi veya ÇokluÇizgi segmenti arasındaki üç sınırlandırma noktası arasındaki açıyı veya bir Yay veya eğimli ÇokluÇizgi segmentinin toplam açısını sınırlandırmak için kullanılır.

Geometrik ve boyutsal kısıtlamalar ile objeler arasında dinamik ilişki ağları oluşturabilirsiniz.

2B kısıtlamalar özelliği, DraftSight Premium ve DraftSight Enterprise Plus lisanslarında bulunan bir özelliktir. Enterprise Lisans kullanıcıları lisanslarını Plus lisansa yükselterek 2B kısıtlamalar ve diğer tüm Plus lisans işlevselliklerinden faydalanabilmektedir.

Eğer hala bir DraftSight kullanıcısı değilseniz, en güncel yeniliklere uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için DraftSight ürün web sayfamızı ziyaret edebilir, DraftSight’ın full paket son sürümünü 30 gün ücretsiz test etmek için ilgili formları doldurabilirsiniz.

DraftSight hakkında detaylı bilgi almak için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
DraftSight İş Geliştirme Sorumlusu

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin