HSS- High Speed Surfacing

0
400

SolidCAM HSS-High Speed Surfacing modülü, arttırılmış yüzey kalitesi için lokal bölgelerin işlenmesine olanak tanır.

Sınır seçmeye gerek kalmadan ters açılar dahil model üzerinde bulunan tüm lokal yüzeylerin seçimi gerçekleştirilebilir. Tüm standart ve özel takımların kullanımı desteklenir. Özellikle pah radius gibi yüzeylerin işlenmesinde büyük kolaylık sağlar. Yüzey üzerinde bulunan delikler, cad modele müdahale etme gereksinimi olmadan HSS ile  örülebilir.

Gelişmiş bağlantı menüsü sayesinde giriş-çıkış hareketlerinde farklı seçenekler sunar. Radiusler için farklı ilerlemeler vermek, uzatıp budanabilir takım yolları, delik ve boşlukları atlama özellikleri sayesinde fonksiyonel işlemeler gerçekleştirirken, çarpışma kontrolü menüsü ile güvenli kesimler sağlar.

HSS menüsünde 7 farlı operasyon türü bulunmaktadır.

  • Paralel Kesim (Doğrusal/Sabit Z/Tarama)
  • Eğriye Paralel
  • Yüzeye Paralel
  • Eğriye Dik
  • İki Eğri Arası Geçiş
  • İki Yüzey Arası Geçiş
  • Projeksiyon (Kullanıcı Tanımlı/ Radyal/ Spiral/ Ofset)

Paralel Kesim

Geometri menüsünden işlenecek yüzey seçilir. Seçilen yüzeyi paralel, zabit z veya tarama yöntemlerinden biri ile işlenir.

Finiş parametrelerinde bulunan yaz-düzelt menüsünden uzat/buda diyerek takım yollarını uzatıp kısaltılabilir.

Takımın delikler ve kesim arası boşluklarda güvenli alana kalkmadan işlemeye devam etmesi için bağlantılar menüsünde bulunan geçişler düzenlenir.

İşlenecek yüzey
İşlenecek yüzey

 

Seçilen Yüzeyin Paralel Kesim- Sabit Z Özelliği ile işlenmesi
Seçilen Yüzeyin Paralel Kesim- Sabit Z Özelliği ile işlenmesi

 

Eğriye Paralel

Öncelikle geometri menüsünden işlenecek yüzey seçilir, daha sonra işlenmek istenen yüzeyin hangi eğriye/doğruya paralel takım yolları çıkarması isteniyorsa tek kenar seçeneğinden o referans eğri/doğru seçilir.

İşlenecek yüzey
İşlenecek yüzey
Referans eğri-tek kenar
Referans eğri-tek kenar
Eğriye paralel yöntemi ile işlenmesi
Eğriye paralel yöntemi ile işlenmesi

Yüzeye Paralel

Eğriye paralel işleme mantığıyla benzerdir. Yine geometri menüsünden işlenecek yüzey seçilir, daha sonra işlenmek istenen yüzeyin hangi yüzeye paralel takım yolları çıkarması isteniyorsa tek kenar yüzey seçeneğinden o referans yüzey seçilir.

İşlenecek yüzey
İşlenecek yüzey

 

Referans yüzey -tek kenar yüzey
Referans yüzey-tek kenar yüzey
Yüzeye paralel yöntemi ile işlenmesi
Yüzeye paralel yöntemi ile işlenmesi

Eğriye Dik

Operasyonun çalışma mantığı bir eğri seçilir ve takım yolları seçilen eğriye dik bir şekilde oluşturulur. Geometri menüsünden işlenecek yüzey seçilir, kılavuz eğrisi olarak seçilen eğriye dik takım yolları oluşturulur.

Finiş parametrelerinde bulunan sınıflandırma menüsü ile kesme yöntemi tek yön, ileri-geri (çift yön) veya spiral olarak değiştirilebilir.

İşlenecek yüzey
İşlenecek yüzey
Klavuz eğrisi
Kılavuz eğrisi
Eğriye dik yöntemi ile işlenmesi
Eğriye dik yöntemi ile işlenmesi

İki Eğri Arası Geçiş

Geometri menüsünde bulunan başlangıç ve son kenar eğrisi belirlenerek iki eğri arasında seçilen işlenecek yüzeylere işlem gerçekleştirilir.

İşlenecek Yüzey
İşlenecek Yüzey
Başlangıç Kenar Eğrisi
Başlangıç Kenar Eğrisi
Son Kenar Eğrisi
Son Kenar Eğrisi
İki eğri arası geçiş yöntemiyle işlenmesi
İki eğri arası geçiş yöntemiyle işlenmesi

İki Yüzey Arası Geçiş

İki eğri arası geçişte verilen örnek parçayı, iki referans yüzey seçerek iki yüzey arası geçiş yöntemiyle de işlenebilir.

İşlenecek Yüzey
İşlenecek Yüzey
Başlangıç kenar yüzeyleri
Başlangıç kenar yüzeyleri
Son kenar yüzeyleri
Son kenar yüzeyleri
İki yüzey arası geçiş yöntemiyle işlenmesi
İki yüzey arası geçiş yöntemiyle işlenmesi

HSS Modülünde kullanıcı çarpışma kontrolüne müdahale edebilmektedir.

Çarpışma kontrolü menüsü
Çarpışma kontrolü menüsü

1 numaralı bölümde takım-tutucu üzerindeki hangi kısımların çarpışmasının kontrol edilmesi isteniyorsa seçilir. Ardından 2 numaralı bölümde Yüzeyleri kontrol et seçeneği işaretlenerek hangi duvar-yüzeylerdeki çarpışma kontrol edilmek isteniyorsa seçilir. 3 numaralı bölümde eğer bir çarpışma varsa bu çarpışma sonucunda nasıl bir strateji uygulanmak istendiğinde karar verilir.

Projeksiyon

HSM’de bulunan Sınır İşleme metodu gibi takım seçilen eğriyi takip ederek işleme gerçekleştirir.

İşlenecek yüzey
İşlenecek yüzey
İzdüşüm eğrisi
İzdüşüm eğrisi
Projeksiyon yöntemiyle işlenmesi
Projeksiyon yöntemiyle işlenmesi

 

HSS ile ters açıları işlemek artık çok kolay

Ters açı
Ters açıya sahip parça
Parçanın kesit görünüşü
Parçanın kesit görünüşü

Parça içerisinde bulunan ters açılı bu yüzey; eğriye paralel, yüzeye paralel, paralel kesim-sabit z gibi pek çok yöntemle işlenebilir. Paralel kesim-sabit z yöntemi ile işlediğimizi varsayalım. Geometri menüsünden ters açılı yüzey seçilir, takım olarak radiuslü bir t kanal veya lolipop seçilebilir. Menüdeki gerekli bilgiler ( ilerleme, devir, giriş-çıkış bağlantıları, çarpışma kontrolü) kontrol edildikten sonra operasyonu hesaplamanız yeterli. İşte HSS ile ters açıları işlemek bu kadar kolay.

HSS ile ters açının işlenmesi
HSS ile ters açının işlenmesi
SolidCAM hakkında detaylı bilgi almak için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
Tekyaz SolidCAM Eğitim Sorumlusu - Makine Mühendisi

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin