Çoğunuz Üretim Operasyonları Yönetimi için MOM terimini duymuşsunuzdur. Daha sıklıkla MES (Üretim Yürütme Sistemleri) birlikte kullanılır. Peki MES ve MOM arasındaki fark nedir ve neden bu iki terim yan yana kullanılıyor?

Her iki terimi inceleyerek başlayalım.

Üretim Yürütme Sistemi (MES) Nedir?

MES uygulamaları, işçilerin, kaynakların ve malzemelerin faaliyetlerini yönlendirerek doğru bilgiyi doğru zamanda almanızı sağlar. Üretim Yürütme Sistemi (MES), DELMIAWorks Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) kapsamının temel bir bileşenidir. MES, üretim görevlerinin operatöre nasıl yapılacağı konusunda rehberlik eder, ürünler üretildikçe geçmiş verilerini ve üretim verilerini gerçek zamanlı olarak toplar. Bu veriler, şirketlerin ürün yaratımından nihai üretime kadar üretim faaliyetlerini optimize etmesini sağlar. MES, MOM’un bir bileşeni olarak düşünülebilir. Temel amacı, veri kullanarak tesis içindeki günlük süreçleri izlemek, yönetmek ve optimize etmektir. Bu, üretim izleme, iş talimatları ve makine bağlantılarını içerir.

Dünya çapında en yaygın veri modelleme standardı olan ISA-95, risk, maliyet ve hataları azaltma amacında olan MES için kılavuz olmuştur. DELMIAWorks MOM’un üretim modülüne eşlenir. DELMIAWorks MES, gerçek zamanlı veriyi kullanarak yürütme kararlarını tetikleyerek ve üreticilere atık, stok ve döngü sürelerini azaltırken verimliliği, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini artırarak verimliliği artırır. MES tarafından sağlanan tam kontrol ve iyileştirilmiş üretim görünürlüğü sayesinde bir üretim dönüşümü gerçekleştirilebilir.

Bir MES şu yetenekleri sağlar:

   • Üretim tesisinde standart üretim süreçlerinin benimsenmesine yardımcı olarak verimliliği ve ürün tutarlılığını artırır.
   • Üretim ve depoda verimlilik, kalite kontrolü ve karar alma süreçlerini iyileştirir.
   • ERP sistemleriyle entegre olur.
   • Sürekli iyileştirme için gerçek zamanlı veri toplama imkanı sağlar.
   • Şirketlere, üretim operasyonları ve kaynak yönetimi için gerçek zamanlı görünürlük ve optimizasyon sağlar.

Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) Nedir?

Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM), MES’i içerir, aynı zamanda üretimi destekleyen tüm faaliyetleri de kapsar. Kalite yönetimi, lojistik, malzeme yönetimi, işgücü, kalibrasyon ve daha fazlası gibi unsurları içerir. DELMIAWorks Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM), üretim işletmelerinin tüm operasyonlarını tek, bütünleşik bir çözüm üzerinden yönetmelerini sağlar ve yapılandırılabilir bir üretim platformu olarak işlev görür. Bu sayede, kullanıcılar üretim, kalite, iç lojistik, depo, bakım, işgücü ve tedarik zinciri ile ilişkili işletme genelinde üretim operasyonu süreçlerini yönetebilir ve yürütebilirler. MOM, tüm üretimle ilgili disiplinlerde üretim operasyonlarının genel yönetimi ile ilgilidir.

MOM daha kapsamlıdır ve mimarisinde daha fazla veriye erişir, bu da karar vericilere daha iyi destek sağlamak için daha fazla işlev sunar. Daha iyi izleme ve raporlama ile sürekli iyileşmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra, işlem değişikliklerini daha kolay ve daha hızlı uygulayarak operasyonel esnekliği destekler.

MOM, MES’in bir uzantısıdır; Temel MES (veya Üretim) yeteneklerini ve Lojistik (Depo Yönetimi), Kalite, İşgücü izleme, Bakım, Makine Entegrasyonu ve Tedarik Zinciri alanlarında genişletilmiş yetenekleri içerir. Küresel bir MOM, tüm bu yetenekleri küresel, çoklu tesisli bir işletme boyunca genişletir.

Global bir MOM çözümü şu yetenekleri sağlar:

   • Tüm operasyonlarda küresel olarak görünürlük, kontrol ve senkronizasyon sağlar, böylece düşük maliyet, yüksek verimlilik ve gelişmiş müşteri hizmeti ile sonuçlanan en iyi küresel uygulamaları ve süreç iyileştirmelerini mümkün kılar.
   • Operasyonel zekayı birleştirerek, kurumsal yönetimin bölümler ve tesisler arasında performansı doğru bir şekilde görmesini ve değerlendirmesini sağlar. Böylece iyi performans gösteren alanları ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir.
   • Bir grup üretim alanını gerçek bir üretim ağına dönüştürür, böylece kalite ve verimliliğin maksimum düzeye çıkarılabileceği bir ortam oluşturur.

Peki bu iki terim neden bir arada kullanılıyor ve aradaki farkları nasıl kolayca anlayabiliriz MES’in aslında MOM’un bir alt kümesi olduğunu ve birbirlerini tamamladıklarını söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle MES sistemleri, tesis bazlı uygulamalardan oluşma eğilimindedir; MOM, ister tek bir tesis için isterse kuruluş genelinde olsun, üretimin daha büyük ayak izini yönetmek için, daha kurumsal bir çözümdür.


 

 

DELMIAWorks ERP-MES'in yetenekleri, süreç akışı, MES çözümünün güçlü yanlarını ve
ERP’nin işletmenizi nasıl geliştirebileceğini öğrenmek isterseniz sayfamızda yer alan formu doldurarak demo talebinde bulunabilirsiniz.
Kıdemli İç Satış Uzmanı

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin