SOLIDWORKS Komutlarının İngilizce – Türkçe Karşılıkları

7
16450

Son güncelleme: 11.10.2021

SOLIDWORKS programını yeni öğrenirken ya da merak ettiğiniz bir konuyu araştırırken İngilizce kaynaklarda Türkçe karşılığını bilemediğiniz komutlar karşınıza çıkabilir. Aşağıda SOLIDWORKS 2020 içerisindeki tüm komutların İngilizce – Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Klavyeden “Ctrl+F” tıklayıp tarayıcınızın arama fonksiyonu ile arama yapabilirsiniz. Dilerseniz tabloyu kopyalayıp Excel veya benzeri programa yapıştırarak filtreleyebilirsiniz.

Ayrıca sayfa sonundan bu tabloyu PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Menu
Category
Command
Menü
Kategori
Komut
Komut Yöneticisindeki İsmi
FileNewDosyaYeni
FileOpenDosya
FileOpen RecentRecent FileDosyaSon Dosyayı AçSon Kullanılan Dosya
FileOpen RecentBrowse Recent DocumentsDosyaSon Dosyayı AçSon Kullanılan Belgelere Gözat
FileOpen RecentBrowse Recent FoldersDosyaSon Dosyayı AçSon Kullanılan Klasörlere Gözat
FileOpen DrawingDosyaTeknik Resim Aç
FileCloseDosyaKapat
FileMake Drawing from PartDosyaParçadan Teknik Resim Oluştur
FileMake Assembly from PartDosyaParçadan Montaj Oluştur
FileSaveDosyaKaydet
FileSave AsDosyaFarklı Kaydet
FileSave AllDosyaTümünü Kaydet
FilePage SetupDosyaSayfa Yapısı
FilePrint PreviewDosyaBaskı Önizleme
FilePrintDosyaYazdır
FilePrint3DDosya3B Yazdır
FilePublish to eDrawingsDosyaeDrawings’te Yayımla
FilePack and GoDosyaPack and Go
FileSend ToDosyaGönder
FileReloadDosyaYeniden Yükle
FileFind ReferencesDosyaReferansları Bul
FilePropertiesDosyaÖzellikler
FileExitDosyaÇıkış
EditUndoDüzenleGeri Al
EditRedoDüzenleYinele
EditRepeat Last CommnadDüzenleSon Komutu Tekrarla
EditSelect AllDüzenleTümünü Seç
EditCutDüzenleKes
EditCopyDüzenleKopyala
EditPasteDüzenleYapıştır
EditDeleteDüzenleSil
EditCopy to Adobe IllustratorDüzenleAdobe Illustrator’a Kopyala
EditRebuildDüzenleYeniden Oluştur
EditRebuild All ConfigurationsDüzenleTüm Konfigürasyonları Yeniden Oluştur
EditRollbackDüzenleGeri Dön
EditRoll to PreviousDüzenleÖncekine Geri Dön
EditRoll to EndDüzenleSona Geri Dön
EditSuppressThis ConfigurationDüzenlePasifleştirBu Konfigürasyon
EditSuppressAll ConfigurationsDüzenlePasifleştirTüm Konfigürasyonlar
EditSuppressSpecified ConfigurationsDüzenlePasifleştirBelirtilmiş Konfigürasyonlar
EditUnsuppressThis ConfigurationDüzenleAktifleştirBu Konfigürasyon
EditUnsuppressAll ConfigurationsDüzenleAktifleştirTüm Konfigürasyonlar
EditUnsuppressSpecified ConfigurationsDüzenleAktifleştirBelirtilmiş Konfigürasyonlar
EditUnsuppress with DependentsThis ConfigurationDüzenleBağımlıları İle Birlikte AktifleştirBu Konfigürasyon
EditUnsuppress with DependentsAll ConfigurationsDüzenleBağımlıları İle Birlikte AktifleştirTüm Konfigürasyonlar
EditUnsuppress with DependentsSpecified ConfigurationsDüzenleBağımlıları İle Birlikte AktifleştirBelirtilmiş Konfigürasyonlar
EditSketchDüzenleÇizim
EditSketch PlaneDüzenleÇizim Düzlemi
EditExit Sketch without Saving ChangesDüzenleDeğişiklikleri Kaydetmeden Çizimden Çık
EditDesign TableEdit TableDüzenleTasarım TablosuTabloyu Düzenle
EditDesign TableEdit Table in New WindowDüzenleTasarım TablosuTabloyu Yeni Pencerede Düzenle
EditBend TableEdit TableDüzenleBüküm TablosuTabloyu Düzenle
EditBend TableEdit Table in New WindowDüzenleBüküm TablosuTabloyu Yeni Pencerede Düzenle
EditBend TableDeleteDüzenleBüküm TablosuSil
EditObjectDisplay ContentDüzenleNesneİçeriği Göster
EditObjectDisplay as IconDüzenleNesneSimge Olarak Göster
EditObjectReset SizeDüzenleNesneBoyutu Sıfırla
EditDefinitionDüzenleTanım
EditFlip NormalDüzenleNormali Ters Çevir
EditAppearanceAppearanceDüzenleGörünümGörünüm
EditAppearanceMaterialDüzenleGörünümMalzeme
EditAppearanceCopy AppearanceDüzenleGörünümGörünümü Kopyala
EditAppearancePaste AppearanceDüzenleGörünümGörünümü Yapıştır
EditAppearanceSketch/Curve ColorDüzenleGörünümÇizim/Eğri Rengi
EditPropertiesDüzenleÖzellikler
ViewRedrawGörünümYeniden Çiz
ViewScreen CaptureImage CaptureGörünümEkran YaklamaGörüntü Yakalama
ViewScreen CaptureRecord VideoGörünümEkran YaklamaVideo Kaydet
ViewScreen CaptureStop Video RecordGörünümEkran YaklamaVideo Kaydını Durdur
ViewDisplayWireframeGörünümGösterTüm Kenarları Göster
ViewDisplayHidden Line VisibleGörünümGösterArka Kenarları Göster
ViewDisplayHidden Line RemovedGörünümGösterArka Kenarları Gizle
ViewDisplayShaded and EdgesGörünümGösterGölgeli  ve Kenarlı
ViewDisplayShadedGörünümGösterGölgeli
ViewDisplayDraft Quality HLR/HLVGörünümGösterDraft Kalitesi HLR/HLV
ViewDisplayShadows In Shaded ModeGörünümGösterGölgeli Modda Gölgeler
ViewDisplayAmbient OcclusionGörünümGösterOrtam Kapanması
ViewDisplayPerpectiveGörünümGösterPerspektif
ViewDisplaySection ViewGörünümGösterKesit Görünümü
ViewDisplayCamera ViewGörünümGösterKamera Görünümü
ViewDisplayCurvatureGörünümGösterEğrilik
ViewDisplayZebra StripesGörünümGösterZebra Çizgileri
ViewDisplaySurface Curvature CombsGörünümGösterYüzey Eğrilik Tarakları
ViewDisplayDraft AnalysisGörünümGösterDraft Analizi
ViewDisplayUndercut AnalysisGörünümGösterTers Açı Analizi
ViewDisplayParting Line AnalysisGörünümGösterAyrım Hattı Analizi
ViewDisplayBody CompareGörünümGösterGövde Karşılaştırma
ViewDisplayRealview GraphicsGörünümGösterRealview Grafikleri
ViewDisplayCartoonGörünümGösterÇizgi
ViewDisplaySimulation DisplayGörünümGösterSimulasyon Görüntüsü
ViewDisplayTangent Edges VisibleGörünümGösterTeğet Kenarları Göster
ViewDisplayTangent Edges as PhantomGörünümGösterTeğet Kenarları  Hayalet Olarak Göster
ViewDisplayTangent Edges RemovedGörünümGösterTeğet Kenarları Gizle
ViewDisplayIsolateGörünümGösterİzole Et
ViewModifyOrientationGörünümDeğiştirOryantasyon
ViewModifyZoom to FitGörünümDeğiştirSığacak Kadar Yaklaştır
ViewModifyZoom to AreaGörünümDeğiştirAlana Yaklaştır
ViewModifyZoom to In/OutGörünümDeğiştirYakınlaştır/Uzaklaştır
ViewModifyZoom to SelectionGörünümDeğiştirSeçiliye Yaklaştır
ViewModifyRotateGörünümDeğiştirDöndür
ViewModifyPanGörünümDeğiştirKaydır
ViewModifyRollGörünümDeğiştirYuvarla
ViewModifyTurn CameraGörünümDeğiştirKamerayı Çevir
ViewModifyPrevious ViewGörünümDeğiştirÖnceki Görünüm
ViewSet Current View AsFrontGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaÖn
ViewSet Current View AsBackGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaArka
ViewSet Current View AsTopGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaÜst
ViewSet Current View AsBottomGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaAlt
ViewSet Current View AsLeftGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaSol
ViewSet Current View AsRightGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaSağ
ViewSet Current View AsRotate About Scene FloorGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaSahne  Zemini  Çerçevesinde  Döndür
ViewSet Current View AsZoom About Screen CenterGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaEkran Merkezli Yakınlaştır
ViewSet Current View AsPerpectiveGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaPerspektif
ViewSet Current View AsSection ViewGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaKesit Görünümü
ViewSet Current View AsZebra Stripe PropertiesGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaZebra Çizgileri Özellikleri
ViewSet Current View AsDraft AnalysisGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaDraft Analizi
ViewSet Current View AsUndercut AnalysisGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaTers Açı Analizi
ViewSet Current View AsParting Line AnalysisGörünümGeçerli Görünümü Şu Şekilde AyarlaAyrım Hattı Analizi
ViewLight and CamerasAdd Directional LightGörünümIşık ve KameralarDoğrusal Işık Ekle
ViewLight and CamerasAdd Point LightGörünümIşık ve KameralarNoktasal Işık Ekle
ViewLight and CamerasAdd Spot LightGörünümIşık ve KameralarSpot Işık Ekle
ViewLight and CamerasAdd SunlightGörünümIşık ve KameralarGünışığı Ekle
ViewLight and CamerasAdd CameraGörünümIşık ve KameralarKamera Ekle
ViewLight and CamerasAdd Walk-throughGörünümIşık ve KameralarGözden Geçirme Ekle
ViewPropertiesLight1GörünümÖzelliklerLight1
ViewDeleteLight1GörünümSilLight1
ViewHide/ShowHide All TypesGörünümGizle/GösterTüm Tipleri Gizle
ViewHide/ShowAll AnnontationsGörünümGizle/GösterTüm Detaylandırmalar
ViewHide/ShowAxesGörünümGizle/GösterEksenler
ViewHide/ShowTemporary AxesGörünümGizle/GösterGeçici Eksenler
ViewHide/ShowCamerasGörünümGizle/GösterKameralar
ViewHide/ShowCenter of MassGörünümGizle/GösterKütle Merkezi
ViewHide/ShowBounding BoxGörünümGizle/GösterSınırlandırıcı Kutu
ViewHide/ShowCoordinate  SystemsGörünümGizle/GösterKordinat Sistemleri
ViewHide/ShowDatum Reference FrameGörünümGizle/GösterDatum Refarans Çerçevesi
ViewHide/ShowCurvesGörünümGizle/GösterEğriler
ViewHide/ShowDimension NamesGörünümGizle/GösterÖlçümlendirme Adları
ViewHide/ShowLightGörünümGizle/GösterIşıklar
ViewHide/ShowLive Section PlanesGörünümGizle/GösterCanlı Kesit Düzlemleri
ViewHide/ShowOriginsGörünümGizle/GösterOrijin
ViewHide/ShowParting LinesGörünümGizle/GösterAyrım Hatları
ViewHide/ShowPlanesGörünümGizle/GösterDüzlemler
ViewHide/ShowPointsGörünümGizle/GösterNoktalar
ViewHide/ShowRouting PointsGörünümGizle/GösterTesisat Noktaları
ViewHide/ShowSketchesGörünümGizle/GösterÇizimler
ViewHide/ShowSketch DimensionsGörünümGizle/GösterÇizim Ölçümlendirmeleri
ViewHide/ShowSketch PlanesGörünümGizle/GösterÇizim Düzlemleri
ViewHide/ShowWeld BeadGörünümGizle/GösterKaynak Parçası
ViewHide/ShowMarkupsGörünümGizle/Gösterİşaretlemeler
ViewHide/ShowAnnotation Link ErrorsGörünümGizle/GösterDetaylandırma Bağlantı Hataları
ViewHide/ShowAnnotation Link VarriblesGörünümGizle/GösterDetaylandırma Bağlantı Değişkenleri
ViewHide/ShowDecalsGörünümGizle/GösterYapıştırmalar
ViewHide/ShowGridGörünümGizle/GösterIzgara
ViewHide/ShowSimulation SymbolsGörünümGizle/GösterSimülasyon Sembolleri
ViewHide/ShowSketch RelationsGörünümGizle/GösterÇizim İlişkileri
ViewHide/ShowBodiesGörünümGizle/GösterGövdeler
ViewHide/ShowPrimary PlanesGörünümGizle/GösterBirincil Düzlemler
ViewToolbarsEnable CommandManagerGörünümAraç ÇubuklarıKomut Yöneticisi
ViewToolbars2D to 3DGörünümAraç Çubukları2B’den 3B’ye
ViewToolbarsAlignGörünümAraç ÇubuklarıHizala
ViewToolbarsAnnotationGörünümAraç ÇubuklarıDetaylandırma
ViewToolbarsAssemblyGörünümAraç ÇubuklarıMontaj
ViewToolbarsBlocksGörünümAraç ÇubuklarıBloklar
ViewToolbarsConfigurationsGörünümAraç ÇubuklarıKonfigurasyonlar
ViewToolbarsCurvesGörünümAraç ÇubuklarıEğriler
ViewToolbarsDimension / RelationsGörünümAraç ÇubuklarıÖlçümlendirmeler/İlişkiler
ViewToolbarsFastening FeatureGörünümAraç ÇubuklarıBağlantı Unsuru
ViewToolbarsMBD DimensionGörünümAraç ÇubuklarıMBD Dimension
ViewToolbarsDisplay StatesGörünümAraç ÇubuklarıDurumları Göster
ViewToolbarsDrawingGörünümAraç ÇubuklarıTeknik Resim
ViewToolbarsExplode SketchGörünümAraç ÇubuklarıÇizimi Patlat
ViewToolbarsFeaturesGörünümAraç ÇubuklarıUnsurlar
ViewToolbarsFormattingGörünümAraç ÇubuklarıBiçimlendirme
ViewToolbarsLayerGörünümAraç ÇubuklarıKatman
ViewToolbarsLayout ToolsGörünümAraç ÇubuklarıYerleşim Araçları
ViewToolbarsLine FormatGörünümAraç ÇubuklarıÇizgi Biçimi
ViewToolbarsMacroGörünümAraç ÇubuklarıMakro
ViewToolbarsMold ToolsGörünümAraç ÇubuklarıKalıp Araçları
ViewToolbarsMotionManagerGörünümAraç ÇubuklarıMotionManager
ViewToolbarsQuick SnapsGörünümAraç ÇubuklarıHızlı Yakalama
ViewToolbarsReference GeometryGörünümAraç ÇubuklarıReferans Geometri
ViewToolbarsRender ToolsGörünümAraç Çubuklarıİşleme Araçları
ViewToolbarsScreen CaptureGörünümAraç ÇubuklarıEkran Yakalama
ViewToolbarsSelection FilterGörünümAraç ÇubuklarıSeçim Filtresi
ViewToolbarsSheet FormatGörünümAraç ÇubuklarıÇalışma Sayfası Formatı
ViewToolbarsSheet MetalGörünümAraç ÇubuklarıSac Levha
ViewToolbarsSketchGörünümAraç ÇubuklarıÇizim
ViewToolbarsSketch InkGörünümAraç ÇubuklarıÇizim Mürekkebi
ViewToolbarsMBDGörünümAraç ÇubuklarıMBD
ViewToolbarsSOLIDWORKS Add-insGörünümAraç ÇubuklarıSOLIDWORKS Eklentileri
ViewToolbarsSpline ToolsGörünümAraç ÇubuklarıSpline Araçları
ViewToolbarsStandartGörünümAraç ÇubuklarıStandart
ViewToolbarsStandart ViewGörünümAraç ÇubuklarıStandart Görünüm
ViewToolbarsStructure SystemGörünümAraç ÇubuklarıYapı Sistemi
ViewToolbarsSurfacesGörünümAraç ÇubuklarıYüzeyler
ViewToolbarsTableGörünümAraç ÇubuklarıTablo
ViewToolbarsTask PaneGörünümAraç ÇubuklarıGörev Bölmesi
ViewToolbarsToolsGörünümAraç ÇubuklarıAraçlar
ViewToolbarsViewGörünümAraç ÇubuklarıGörünüm
ViewToolbarsView (Heads-Up)GörünümAraç ÇubuklarıGörünüm (Yukarı Doğru)
ViewToolbarsWebGörünümAraç ÇubuklarıWeb
ViewToolbarsWeldmentsGörünümAraç ÇubuklarıProfiller
ViewToolbarsCustomizeGörünümAraç ÇubuklarıKişiselleştir
ViewWorkspaceDefaultGörünümÇalışma AlanıVarsayılan
ViewWorkspaceWidescreenGörünümÇalışma AlanıGeniş Ekran
ViewWorkspaceDual MonitorGörünümÇalışma AlanıÇift Ekran
ViewUser InterfaceFeautureManager Tree AreaGörünümKullanıcı ArayüzüFeautureManager Ağacı Alan
ViewUser InterfaceDynamic Reference Visualization(Parent)GörünümKullanıcı ArayüzüDinamik Referans Görselleştirmesi(Üst Öğe)
ViewUser InterfaceDynamic Reference Visualization(Child)GörünümKullanıcı ArayüzüDinamik Referans Görselleştirmesi(Alt Öğe)
ViewUser InterfaceToolbarsGörünümKullanıcı ArayüzüAraç Çubukları
ViewUser InterfaceTask PaneGörünümKullanıcı ArayüzüGörev Bölmesi
ViewUser InterfaceMotionManagerGörünümKullanıcı ArayüzüMotionManager
ViewUser InterfaceStatus BarGörünümKullanıcı ArayüzüDurum Çubuğu
ViewTouch ModeGörünümDokunma Modu
ViewFull ScreenGörünümTam Ekran
InsertBoss/BaseExtrudeEkleKatı Model OluşturmaÖteleEkstrüzyon ile Katı Oluşturma
InsertBoss/BaseRevolveEkleKatı Model OluşturmaDöndürDöndürerek Katı Oluşturma
InsertBoss/BaseSweepEkleKatı Model OluşturmaSüpürSüpürerek Katı Oluşturma
InsertBoss/BaseLoftEkleKatı Model OluşturmaLoftLoft ile Katı Oluşturma
InsertBoss/BaseBoundaryEkleKatı Model OluşturmaSınırSınır ile Katı Oluşturma
InsertBoss/BaseThickenEkleKatı Model OluşturmaKalınlaştırKalınlık Ver
InsertCutExtrudeEkleKesÖteleEkstrüzyon ile Kes
InsertCutRevolveEkleKesDöndürDöndürme ile Kesme
InsertCutSweepEkleKesSüpürKıvrımlı Kes
InsertCutLoftEkleKesLoftLoft ile Kesim
InsertCutBoundaryEkleKesSınırSınır ile Kesme
InsertCutThickenEkleKesKalınlaştırKalınlık Vererek Kes
InsertCutWith SurfaceEkleKesYüzey ile birlikteYüzey ile Kes
InsertFeaturesFillet/RoundEkleUnsurlarRadyus Ver/YuvarlatRadyus
InsertFeaturesChamferEkleUnsurlarPah
InsertFeaturesHole WizardEkleUnsurlarDelik Sihirbazı
InsertFeaturesAdvanced HoleEkleUnsurlarGelişmiş Delik
InsertFeaturesThreadEkleUnsurlarDiş
InsertFeaturesSimple HoleEkleUnsurlarBasit Delik
InsertFeaturesDraftEkleUnsurlarDraft
InsertFeaturesShellEkleUnsurlarKabuk OluşturmaKabuk
InsertFeaturesRibEkleUnsurlarFeder
InsertFeaturesScaleEkleUnsurlarÖlçek
InsertFeaturesDomeEkleUnsurlarKubbe
InsertFeaturesFreeformEkleUnsurlarSerbest Form
InsertFeaturesDeformEkleUnsurlarŞeklini BozDeforme Et
InsertFeaturesIndentEkleUnsurlarGirinti
InsertFeaturesFlexEkleUnsurlarEsnet
InsertFeaturesWrapEkleUnsurlarSar
InsertFeaturesCavityEkleUnsurlarBoşluk
InsertFeaturesJoinEkleUnsurlarBileşenleri Birleştir
InsertFeaturesCombineEkleUnsurlarBirleştir
InsertFeaturesIntersectEkleUnsurlarKesişimKesişme
InsertFeaturesSplitEkleUnsurlarAyır
InsertFeaturesMove/CopyEkleUnsurlarTaşı/KopyalaGövdeleri Taşı/Kopyala
InsertFeaturesDelete/Keep BodyEkleUnsurlarGövdeyi Sil/Tut
InsertFeaturesConvert to Mesh BodyEkleUnsurlarMesh Gövdesine Dönüştür
InsertFeaturesSegment Imported Mesh BodyEkleUnsurlarAlınan Mesh Gövdesini Kesitlere Ayır
InsertFeatures3D TextureEkleUnsurlar3B Kaplama
InsertFeaturesImportedEkleUnsurlarAlınmışAlınan
InsertFeaturesSave BodiesEkleUnsurlarGövdeleri Kaydet
InsertFeaturesCreate AssemblyEkleUnsurlarMontaj Oluştur
InsertPattern/MirrorLinear PatternEkleÇoğaltma/AynalamaDoğrusal Çoğaltma
InsertPattern/MirrorCircular PatternEkleÇoğaltma/AynalamaDairsel Çoğaltma
InsertPattern/MirrorMirrorEkleÇoğaltma/AynalamaAynalaAynalama
InsertPattern/MirrorTable Driven PatternEkleÇoğaltma/AynalamaTablo ile Çoğaltma
InsertPattern/MirrorSketch Driven PatternEkleÇoğaltma/AynalamaÇizim ile ÇoğaltmaÇizim İle Çoğaltma
InsertPattern/MirrorCurve Driven PatternEkleÇoğaltma/AynalamaEğri ile Çoğaltma
InsertPattern/MirrorFill PatternEkleÇoğaltma/AynalamaDolgu DeseniDoldurarak Çoğaltma
InsertPattern/MirrorVariable PatternEkleÇoğaltma/AynalamaDeğişken Çoğaltma
InsertFastening FeatureMounting BossEkleBağlantı UnsuruMontaj Yüksekliği
InsertFastening FeatureSnap HookEkleBağlantı UnsuruYakalama Kancası
InsertFastening FeatureSnap Hook GrooveEkleBağlantı UnsuruYakalama Kancası Oluğu
InsertFastening FeatureVentEkleBağlantı UnsuruMenfez
InsertFastening FeatureLip / GrooveEkleBağlantı UnsuruLip / Groove
InsertFeatureWorksRecognize FeaturesEkleFeatureWorksÖzellikleri Tanı
InsertFeatureWorksOptionsEkleFeatureWorksSeçenekler
InsertSurfaceExtrudeEkleYüzeyÖteleEkstrüze Yüzey
InsertSurfaceRevolveEkleYüzeyDöndürDöndürülmüş Yüzey
InsertSurfaceSweepEkleYüzeySüpürSürüklenmiş Yüzey
InsertSurfaceLoftEkleYüzeyLoftLoftlu Yüzey
InsertSurfaceBoundary SurfaceEkleYüzeySınır Yüzeyi
InsertSurfacePlanarEkleYüzeyDüzlemselDüzlemsel Yüzey
InsertSurfaceFlattenEkleYüzeyYassılaştır
InsertSurfaceFillet/RoundEkleYüzeyRadyus/YuvarlakRadyus
InsertSurfaceChamferEkleYüzeyPah
InsertSurfaceOffsetEkleYüzeyÖteleÖteleme Yüzeyi
InsertSurfaceRadiateEkleYüzeyRadyalYansıtma Yüzey
InsertSurfaceRuled SurfaceEkleYüzeyKurallı Yüzey
InsertSurfaceFillEkleYüzeyDolguDolgu Yüzeyi
InsertSurfaceFreeformEkleYüzeySerbest Form
InsertSurfaceMid SurfaceEkleYüzeyOrta Yüzey
InsertSurfaceParting SurfaceEkleYüzeyAyrım YüzeyiAyrım Yüzeyleri
InsertSurfaceSurface From MeshEkleYüzeyMeshten Yüzey
InsertSurfaceExtendEkleYüzeyUzatYüzey Uzat
InsertSurfaceTrimEkleYüzeyBudamaYüzeyi Buda
InsertSurfaceUntrimEkleYüzeyBudamayı Geri AlYüzeyi Budamayı Geri Al
InsertSurfaceDelete HoleEkleYüzeyDeliği Sil
InsertSurfaceKnitEkleYüzeyDikDikili Yüzey
InsertSurfaceMove/CopyEkleYüzeyTaşı/KopyalaGövdeleri Taşı/Kopyala
InsertSurfaceConvert to Mesh BodyEkleYüzeyMesh Gövdesine Dönüştür
InsertFaceDeleteEkleYüzSilYüz Sil
InsertFaceReplaceEkleYüzDeğiştirYüzü Değiştir
InsertFaceMoveEkleYüzTaşıYüz Taşı
InsertFaceHeal EdgesEkleYüzKenarları Onar
InsertFaceImport DiagnosticsEkleYüzAlma Tanılama
InsertCurveSplit LineEkleEğriAyrım Çizgisi
InsertCurveProjectedEkleEğriYansıtılmışEğri Yansıt
InsertCurveCompositeEkleEğriKompozitKompozit Eğri
InsertCurveCurve Through XYZ PointsEkleEğriXYZ Noktalarından Geçerek EğXYZ Noktaları Boyunca Eğri Ekle
InsertCurveCurve Through Reference PointsEkleEğriReferans Noktalarından Geçerek EğReferans Noktaları Boyunca Eğri Ekle
InsertCurveHelix/SpiralEkleEğriHelis/Spiral
InsertReference GeometryPlaneEkleReferans GeometriDüzlem
InsertReference GeometryLive Section PlaneEkleReferans GeometriCanlı Kesit Düzlemi
InsertReference GeometryAxisEkleReferans GeometriEksen
InsertReference GeometryCoordinate SystemEkleReferans GeometriKoordinat Sistemi
InsertReference GeometryPointEkleReferans GeometriNokta
InsertReference GeometryCenter of MassEkleReferans GeometriKütle Merkezi
InsertReference GeometryMate ReferenceEkleReferans GeometriMontaj İlişkisi Referansı
InsertReference GeometryGrid SystemEkleReferans GeometriIzgara Sistemi
InsertReference GeometryBounding BoxEkleReferans GeometriSınırlandırma KutusuSınırlandırıcı Kutu
InsertSheet MetalBase FlangeEkleSac Levha Taban Flanşı
InsertSheet MetalConvert to Sheet MetalEkleSac LevhaSac Levhaya Dönüştür
InsertSheet MetalEdge FlangeEkleSac LevhaKenar FlanşıSac Kenarı Flanşı
InsertSheet MetalMiter FlangeEkleSac LevhaÇevresel Flanş
InsertSheet MetalSwept FlangeEkleSac LevhaSüpürülmüş Flanş
InsertSheet MetalHemEkleSac LevhaDikişKenar Çekme
InsertSheet MetalJogEkleSac LevhaBasamak Oluştur
InsertSheet MetalSketched BendEkleSac LevhaÇizgiden Bükme
InsertSheet MetalCross BreakEkleSac LevhaÇapraz KoparÇapraz-Kırma
InsertSheet MetalClosed CornerEkleSac LevhaKöşeleri KapatKapalı Köşe
InsertSheet MetalWelded CornerEkleSac LevhaKaynaklı KenarKaynaklı Köşe
InsertSheet MetalBreak CornerEkleSac LevhaKöşe KoparKöşe Kır/Köşe Buda
InsertSheet MetalCorner ReliefEkleSac LevhaKöşe Kabartma
InsertSheet MetalCorner TrimEkleSac LevhaKöşe Budama
InsertSheet MetalSheet Metal GussetEkleSac LevhaSac Levha KöşebendiSac Levha Bayrağı
InsertSheet MetalUnfoldEkleSac LevhaKatları Aç
InsertSheet MetalFoldEkleSac LevhaKatla
InsertSheet MetalLofted BedsEkleSac LevhaLoft ile BükmeLoft İle Bükme
InsertSheet MetalBendsEkleSac LevhaBükümlerBüküm Ekle
InsertSheet MetalRipEkleSac LevhaAyrım Hattı
InsertSheet MetalTab and SlotEkleSac LevhaSekme ve Yuva
InsertSheet MetalNormal CutEkleSac LevhaNormal Kesme
InsertBend TableFrom FileEkleBüküm TablosuDosyadan
InsertBend TableNewEkleBüküm TablosuYeni
InsertBend TableForming ToolEkleBüküm TablosuKalıp Aracı
InsertStructure SystemStructure SystemEkleYapı SistemiYapı Sistemi
InsertStructure SystemPrimary MemberEkleYapı SistemiBirincil Eleman
InsertStructure SystemSecondary MemberEkleYapı Sistemiİkincil Elemanİkincil Üye
InsertStructure SystemPierce PointEkleYapı SistemiDelme Noktası
InsertWeldmentsWeldmentEkleProfillerProfilProfiller
InsertWeldmentsStructural MemberEkleProfillerYapısal ElemanProfil Oluştur
InsertWeldmentsTrim/ExtendEkleProfillerBuda/Uzat
InsertWeldmentsGussetEkleProfillerBayrak
InsertWeldmentsEnd CapEkleProfillerProfil Kapama
InsertWeldmentsFillet BeadEkleProfillerRadyus ParçasıKenar Kaynağı
InsertWeldmentsWeld BeadEkleProfillerKaynak Parçası
InsertMoldsInsert Mold FoldersEkleKalıplarKalıp Dosyalarını EkleKalıp Klasörlerini Ekle
InsertMoldsParting LineEkleKalıplarAyrım Hattı
InsertMoldsShut-Off SurfacesEkleKalıplarBoşlukları Kapat
InsertMoldsParting SurfaceEkleKalıplarAyrım YüzeyiAyrım Yüzeyleri
InsertMoldsTooling SplitEkleKalıplarErkek ve Dişiyi Oluştur
InsertMoldsCoreEkleKalıplarMaça
InsertMoldsScaleEkleKalıplarÖlçek
InsertMoldsRadiate SurfaceEkleKalıplarRadyal YüzeyYansıtma Yüzey
InsertMoldsRuled SurfaceEkleKalıplarKurallı Yüzey
InsertMoldsSplitEkleKalıplarAyır
InsertMoldsCavityEkleKalıplarBoşluk
InsertMeshConvert to Mesh BodyEkleMeshMesh Gövdesine Dönüştür
InsertMeshSegment Imported Mesh BodyEkleMeshAlınan Mesh Gövdesini Kesitlere Ayır
InsertMeshSurface From MeshEkleMeshMeshten Yüzey
InsertMesh3D TextureEkleMesh3B Kaplama
InsertMeshDecimate Mesh BodyEkleMeshMesh Gövdesini Yok Et
InsertExploded ViewEklePatlatma Görünümü
InsertExplode Line SketchEklePatlatma Çizgisi Çizimi
InsertModel Break ViewEkleKırılmış Model Görünümü
InsertPartEkleParçaParça Ekle
InsertMirror PartEkleParçayı Aynala
InsertSketchEkleÇizim
Insert3D SketchEkle3B Çizim
Insert3D Sketch On PlaneEkleDüzlemde 3B ÇizimDüzlemde 3B’lu Çizim
InsertDerived SketchEkleTüretilmiş ÇizimTüretilmiş Çizim Ekle
InsertSketch From DrawingEkleTeknik Resimden ÇizimTeknik Resimden Çizim Ekle
InsertSlicingEkleDilimleme
InsertDXF/DWGEkleDXF/DWGDXF/DWG Ekle
InsertDesing StudyAddEkleTasarım EtüdüEkleTasarım Etüdü
InsertDesing StudyParametersEkleTasarım EtüdüParametreler
InsertTablesBill of MaterialsEkleTablolarMalzeme Listesi
InsertTablesDesign TableEkleTablolarTasarım Tablosu
InsertTablesTitle Block TableEkleTablolarBaşlık Bloğu Tablosu
InsertTablesGeneral TableEkleTablolarGenel Tablo
InsertTablesGeneral ToleranceEkleTablolarGenel ToleransGenel Tolerans Tablosu
InsertTablesBend TableEkleTablolarBüküm Tablosu
InsertAnnotationsNoteEkleDetaylandırmalarNot
InsertAnnotationsBalloonEkleDetaylandırmalarBalon
InsertAnnotationsStacked BalloonEkleDetaylandırmalarYığılmış Balonlar
InsertAnnotationsSurface Finish SymbolEkleDetaylandırmalarYüzey Cilası SembolüYüzey Cilası
InsertAnnotationsWeld SymbolEkleDetaylandırmalarKaynak Sembolü
InsertAnnotationsGeometric ToleranceEkleDetaylandırmalarGeometrik Tolerans
InsertAnnotationsDatum Feature SymbolEkleDetaylandırmalarDatum Unsuru SembolüDatum Unsuru
InsertAnnotationsDatum TargetEkleDetaylandırmalarDatum Hedefi
InsertAnnotationsCosmetic ThreadEkleDetaylandırmalarKozmetik Diş Açma
InsertAnnotationsArea Hatch/FillEkleDetaylandırmalarAlanı Tara/Doldur
InsertAnnotationsLocation LabelEkleDetaylandırmalarKonum Etiketi
InsertObjectEkleNesne
InsertHyperlinkEkleKöprüKöprü Ekle
ToolsSOLIDWORKS ApplicationsSOLIDWORKS ExplorerAraçlarSOLIDWORKS UygulamalarıSOLIDWORKS Explorer
ToolsSOLIDWORKS ApplicationsSustainabilityAraçlarSOLIDWORKS UygulamalarıSürdürülebilirlik
ToolsSOLIDWORKS ApplicationsCostingAraçlarSOLIDWORKS UygulamalarıCosting
ToolsSOLIDWORKS ApplicationsPart ReviewerAraçlarSOLIDWORKS UygulamalarıPart Reviewer
ToolsSOLIDWORKS ApplicationsSOLIDWORKS Task SchedulerAraçlarSOLIDWORKS UygulamalarıSOLIDWORKS Görev Zamanlayıcı
ToolsXpress ProductsDriveWorksXpressAraçlarXpress ÜrünleriDriveWorksXpress…
ToolsXpress ProductsDFMXpressAraçlarXpress ÜrünleriDFMXpress
ToolsXpress ProductsSimulationXpressAraçlarXpress ÜrünleriSimulationXpress
ToolsXpress ProductsFloXpressAraçlarXpress ÜrünleriFloXpress
ToolsToolboxBearing CalculatorAraçlarToolboxRulman Hesaplayıcısı
ToolsToolboxStructural SteelAraçlarToolboxYapısal Çelik
ToolsToolboxGroovesAraçlarToolboxOluklar
ToolsToolboxCamsAraçlarToolboxKamlar
ToolsToolboxBeam CalculatorAraçlarToolboxKiriş Hesaplayıcı
ToolsToolboxConfigureAraçlarToolboxAyarla
ToolsAsset PublisherAraçlarÖğe Yayımcısı
ToolsEnvelope PublisherAraçlarZarf Yayınlayıcı
ToolsDefeatureAraçlarDefeature
ToolsExport To AECAraçlarAEC’ye Ver
ToolsSelectAraçlarSeç
ToolsMagnified SelectionAraçlarBüyütülmüş Seçim
ToolsBox SelectionAraçlarKutu Seçimi
ToolsLasso SelectionAraçlarKement Seçimi
ToolsSelect over GeometryAraçlarGeometri Üzerinden Seç
ToolsSelect AllAraçlarTümünü Seç
ToolsInvert SelectionAraçlarSeçimi Tersine Çevir
ToolsPower SelectAraçlarToplu Seçme…
ToolsCompareDrawCompareAraçlarKarşılaştırDrawCompare
ToolsCompareDocumentsAraçlarKarşılaştırBelgeler
ToolsCompareFeaturesAraçlarKarşılaştırUnsurlar
ToolsCompareGeometryAraçlarKarşılaştırGeometri
ToolsCompare3D PMIAraçlarKarşılaştır3D PMI
ToolsCompareReport ManagerAraçlarKarşılaştırRapor Yöneticisi
ToolsFind/ModifyFind and Replace AnnotationAraçlarBul/DeğiştirDetaylandırmayı Bul Ve Değiştir
ToolsFind/ModifyFind/Modify FeaturesAraçlarBul/DeğiştirUnsurları Bul/Değiştir
ToolsFind/ModifySimplifyAraçlarBul/DeğiştirBasitleştir
ToolsDesign CheckerCheck Active DocumentAraçlarDesign CheckerAktif Belgeyi Denetle
ToolsDesign CheckerCheck Against Existing FileAraçlarDesign CheckerVar olan Dosya ile Denetle
ToolsDesign CheckerBuild ChecksAraçlarDesign CheckerYapı Denetlemeleri
ToolsDesign CheckerLearn Checks WizardAraçlarDesign CheckerÖğrenim Denetlemeleri Sihirbazı
ToolsFeature PaintAraçlarUnsur Boyası
ToolsFormat PainterAraçlarBiçim Boyayıcı
ToolsSketch EntitiesLineAraçlarÇizim ObjeleriÇizgi
ToolsSketch EntitiesCorner RectangleAraçlarÇizim ObjeleriKöşe Dikdörtgen
ToolsSketch EntitiesCenter RectangleAraçlarÇizim ObjeleriDikdörtgeni Ortala
ToolsSketch Entities3 Point Corner RectangleAraçlarÇizim Objeleri3 Köşe Noktası İle Dikdörtgen
ToolsSketch Entities3 Point Center RectangleAraçlarÇizim Objeleri3 Köşe Noktası Ve Merkez İle Dikdörtgen
ToolsSketch EntitiesParallelogramAraçlarÇizim ObjeleriParalelkenar
ToolsSketch EntitiesStraight SlotAraçlarÇizim ObjeleriDüz Yuva
ToolsSketch EntitiesCenterpoint Straight SlotAraçlarÇizim ObjeleriMerkez Noktası Düz Yuva
ToolsSketch Entities3 Point Arc SlotAraçlarÇizim Objeleri3 Noktadan Geçen Yay ile Yuva
ToolsSketch EntitiesCenterpoint Arc SlotAraçlarÇizim ObjeleriMerkez Noktası Yay Yuvası
ToolsSketch EntitiesPolygonAraçlarÇizim ObjeleriÇokgen
ToolsSketch EntitiesCircleAraçlarÇizim ObjeleriDaire
ToolsSketch EntitiesPerimeter CircleAraçlarÇizim ObjeleriDaire Çapı
ToolsSketch EntitiesCenterpoint ArcAraçlarÇizim ObjeleriMerkez Noktası Yayı
ToolsSketch EntitiesTangent ArcAraçlarÇizim ObjeleriTeğet Yay
ToolsSketch Entities3 Point ArcAraçlarÇizim Objeleri3 Nokta ile Yay
ToolsSketch EntitiesEllipseAraçlarÇizim ObjeleriElips
ToolsSketch EntitiesPartial EllipseAraçlarÇizim ObjeleriKısmi Elips
ToolsSketch EntitiesParabolaAraçlarÇizim ObjeleriParabol
ToolsSketch EntitiesConicAraçlarÇizim ObjeleriKonik
ToolsSketch EntitiesSplineAraçlarÇizim ObjeleriSpline
ToolsSketch EntitiesStyle SplineAraçlarÇizim ObjeleriStil Spline’ı
ToolsSketch EntitiesSpline on SurfaceAraçlarÇizim ObjeleriYüzeyde Spline
ToolsSketch EntitiesEquation Driven CurveAraçlarÇizim ObjeleriDenklem ile Eğri Çizme
ToolsSketch EntitiesPointAraçlarÇizim ObjeleriNokta
ToolsSketch EntitiesCenterlineAraçlarÇizim ObjeleriMerkez Çizgisi
ToolsSketch EntitiesMidpoint LineAraçlarÇizim ObjeleriOrta Nokta Çizgisi
ToolsSketch EntitiesTextAraçlarÇizim ObjeleriMetin
ToolsSketch EntitiesPlaneAraçlarÇizim ObjeleriDüzlem
ToolsSketch EntitiesRoute LineAraçlarÇizim ObjeleriTesisat Hattı
ToolsSketch EntitiesBelt/ChainAraçlarÇizim ObjeleriKayış/Zincir
ToolsSketch ToolsFilletAraçlarÇizim AraçlarıRadyus Ver
ToolsSketch ToolsChamferAraçlarÇizim AraçlarıPah
ToolsSketch ToolsOffset EntitiesAraçlarÇizim AraçlarıObjeleri Ötele
ToolsSketch ToolsOffset On SurfaceAraçlarÇizim AraçlarıYüzey Üzerinde Ötele
ToolsSketch ToolsConvert EntitiesAraçlarÇizim AraçlarıObjeleri Dönüştür
ToolsSketch ToolsSilhouette EntitiesAraçlarÇizim AraçlarıSilüet Objeleri
ToolsSketch ToolsIntersection CurveAraçlarÇizim AraçlarıKesişim Eğrisi
ToolsSketch ToolsFace CurvesAraçlarÇizim AraçlarıYüz Eğrileri
ToolsSketch ToolsSegmentAraçlarÇizim AraçlarıKesit
ToolsSketch ToolsTrimAraçlarÇizim AraçlarıBudama
ToolsSketch ToolsExtendAraçlarÇizim AraçlarıUzat
ToolsSketch ToolsSplit EntitiesAraçlarÇizim AraçlarıAyrım Objeleri
ToolsSketch ToolsJog LineAraçlarÇizim AraçlarıÇizgiye Kademe Ekle
ToolsSketch ToolsConstruction GeometryAraçlarÇizim AraçlarıYapı Geometrisi
ToolsSketch ToolsMake PathAraçlarÇizim AraçlarıYol Yap
ToolsSketch ToolsMirrorAraçlarÇizim AraçlarıAynala
ToolsSketch ToolsDissolveAraçlarÇizim AraçlarıDağıt
ToolsSketch ToolsDynamic MirrorAraçlarÇizim AraçlarıDinamik Aynalama
ToolsSketch ToolsStretch EntitiesAraçlarÇizim AraçlarıObjeleri Uzat
ToolsSketch ToolsMoveAraçlarÇizim AraçlarıTaşı
ToolsSketch ToolsRotateAraçlarÇizim AraçlarıDöndür
ToolsSketch ToolsScaleAraçlarÇizim AraçlarıÖlçekle
ToolsSketch ToolsCopyAraçlarÇizim AraçlarıKopyala
ToolsSketch ToolsReplace EntityAraçlarÇizim AraçlarıObjeyi Değiştir
ToolsSketch ToolsLinear PatternAraçlarÇizim AraçlarıDoğrusal Çoğaltma
ToolsSketch ToolsCircular PatternAraçlarÇizim AraçlarıDairesel Çoğaltma
ToolsSketch ToolsEdit Linear PatternAraçlarÇizim AraçlarıDoğrusal Çoğaltmayı Düzenle
ToolsSketch ToolsEdit Circular PatternAraçlarÇizim AraçlarıDairesel Çoğaltmayı Düzenle
ToolsSketch ToolsEdit PolygonAraçlarÇizim AraçlarıÇokgeni Düzenle
ToolsSketch ToolsCreate Sketch from SelectionsAraçlarÇizim AraçlarıSeçimlerden Çizim Oluştur
ToolsSketch ToolsRepair SketchAraçlarÇizim AraçlarıÇizimi Onar
ToolsSketch ToolsSketchXpertAraçlarÇizim AraçlarıSketchXpert
ToolsAlignSketchAraçlarHizalaÇizim
ToolsAlignAlign Grid/OriginAraçlarHizalaIzgarayı/Orijini Hizala
ToolsAlignModifyAraçlarHizalaDeğiştir
ToolsAlignClose Sketch to ModelAraçlarHizalaÇizimi Modele Göre Kapat
ToolsAlignCheck Sketch for FeatureAraçlarHizalaUnsur İçin Çizimi Denetle
Tools2D to 3DFrontAraçlar2B’den 3B’yeÖn
Tools2D to 3DTopAraçlar2B’den 3B’yeÜst
Tools2D to 3DRightAraçlar2B’den 3B’yeSağ
Tools2D to 3DBottomAraçlar2B’den 3B’yeAlt
Tools2D to 3DLeftAraçlar2B’den 3B’yeSol
Tools2D to 3DBackAraçlar2B’den 3B’yeGeri
Tools2D to 3DAuxiliaryAraçlar2B’den 3B’yeYardımcı
Tools2D to 3DExtrudeAraçlar2B’den 3B’yeEkstrüzyon
Tools2D to 3DCutAraçlar2B’den 3B’yeKes
ToolsPen ToolsPenAraçlarKalem AraçlarıKalem
ToolsPen ToolsEraserAraçlarKalem AraçlarıSilgi
ToolsPen ToolsSelectAraçlarKalem AraçlarıSeç
ToolsPen ToolsRulerAraçlarKalem AraçlarıCetvel
ToolsPen ToolsProtractorAraçlarKalem AraçlarıAçı ölçer
ToolsPen ToolsConvert to ShapeAraçlarKalem AraçlarıŞekle Dönüştür
ToolsPen ToolsConvert to EntitiesAraçlarKalem AraçlarıObjelere Dönüştür
ToolsPen ToolsSketch PictureAraçlarKalem AraçlarıÇizim Resmi
ToolsPen ToolsPen SketchAraçlarKalem AraçlarıKalemle Çizim
ToolsPen ToolsArea Hatch/FillAraçlarKalem AraçlarıAlanı Tara/Doldur
ToolsSketch SettingsAutomatic RelationsAraçlarÇizim AyarlarıOtomatik İlişkiler
ToolsSketch SettingsAutomatic SolveAraçlarÇizim AyarlarıOtomatik Çöz
ToolsSketch SettingsEnable SnappingAraçlarÇizim AyarlarıYakalamayı Etkinleştir
ToolsSketch SettingsShaded Sketch ContoursAraçlarÇizim AyarlarıGölgeli Çizim Konturları
ToolsSketch SettingsNo Solve MoveAraçlarÇizim AyarlarıÇözümlemeden Taşı
ToolsSketch SettingsDetach Segment on DragAraçlarÇizim AyarlarıSürüklerken Segmenti Ayır
ToolsSketch SettingsOverride Dims on Drag/MoveAraçlarÇizim AyarlarıSürüklerken/Taşırken Boyutların Üzerine Yaz
ToolsPen SettingsPen PropertiesAraçlarKalem AyarlarıKalem Özellikleri
ToolsPen SettingsTouchAraçlarKalem AyarlarıDokunmatik
ToolsPen SettingsAuto Convert to ShapeAraçlarKalem AyarlarıOtomatik Şekle Dönüştür
ToolsPen SettingsAuto Convert to EntitiesAraçlarKalem AyarlarıOtomatik Objelere Dönüştür
ToolsBlocksMakeAraçlarBloklarYap
ToolsBlocksEditAraçlarBloklarDüzenle
ToolsBlocksInsertAraçlarBloklarEkle
ToolsBlocksAdd/Remove EntitiesAraçlarBloklarObje Ekle/Çıkar
ToolsBlocksRebuildAraçlarBloklarYeniden Oluştur
ToolsBlocksSaveAraçlarBloklarKaydet
ToolsBlocksExplodeAraçlarBloklarPatlat
ToolsSpline ToolsAdd Tangency ControlAraçlarSpline AraçlarıTeğetlik Denetlemesi Ekle
ToolsSpline ToolsAdd Curvature ControlAraçlarSpline AraçlarıEğrilik Denetlemesi Ekle
ToolsSpline ToolsInsert Spline PointAraçlarSpline AraçlarıSpline Noktası Ekle
ToolsSpline ToolsInsert Control VertexAraçlarSpline AraçlarıKontrol Tepe Noktası Ekle
ToolsSpline ToolsSimplify SplineAraçlarSpline AraçlarıSpline’ı Basitleştir
ToolsSpline ToolsConvert to Style SplineAraçlarSpline AraçlarıStil Spline’ına Dönüştür
ToolsSpline ToolsConvert to Generic SplineAraçlarSpline AraçlarıGenel Spline’a Dönüştür
ToolsSpline ToolsConvert to Interpolating SplineAraçlarSpline Araçlarıİnterpolasyon Spline’ına Dönüştür
ToolsSpline ToolsFit SplineAraçlarSpline AraçlarıSpline’a Sığdır
ToolsSpline ToolsShow Spline HandlesAraçlarSpline AraçlarıSpline Tutamaçlarını Göster
ToolsSpline ToolsShow Spline Control PolygonAraçlarSpline AraçlarıSpline Kontrol Çokgenini Göster
ToolsSpline ToolsShow Inflection PointsAraçlarSpline AraçlarıBükülme Noktalarını Göster
ToolsSpline ToolsShow Minimum Radius of CurvatureAraçlarSpline AraçlarıEğrinin Minimum Çapını Göster
ToolsSpline ToolsShow CurvatureAraçlarSpline AraçlarıEğriliği Göster
ToolsDimensionsSmartAraçlarÖlçümlendirmelerAkıllı
ToolsDimensionsHorizontalAraçlarÖlçümlendirmelerYatay
ToolsDimensionsVerticalAraçlarÖlçümlendirmelerDikey
ToolsDimensionsBaselineAraçlarÖlçümlendirmelerTaban Çizgisi
ToolsDimensionsChainAraçlarÖlçümlendirmelerZincir
ToolsDimensionsOrdinateAraçlarÖlçümlendirmelerOrdinat
ToolsDimensionsHorizontal OrdinateAraçlarÖlçümlendirmelerYatay Ordinat
ToolsDimensionsVertical OrdinateAraçlarÖlçümlendirmelerDikey Ordinat
ToolsDimensionsAngular Running DimensionAraçlarÖlçümlendirmelerAçısal Çalıştırma Boyutu
ToolsDimensionsPath LengthAraçlarÖlçümlendirmelerYol Uzunluğu
ToolsDimensionsAlign OrdinateAraçlarÖlçümlendirmelerOrdinat Hizalama
ToolsDimensionsFully Define SketchAraçlarÖlçümlendirmelerÇizimi Tamamen Tanımla
ToolsRelationsAddAraçlarİlişkilerEkle
ToolsRelationsDisplay/DeleteAraçlarİlişkilerGöster/Sil
ToolsQuick SnapsPointsAraçlarHızlı YakalamaPuntolar
ToolsQuick SnapsCenter PointsAraçlarHızlı YakalamaMerkez Noktaları
ToolsQuick SnapsMid-pointsAraçlarHızlı YakalamaOrta noktalar
ToolsQuick SnapsQuadrant PointsAraçlarHızlı YakalamaÇeyrek Noktaları
ToolsQuick SnapsIntersectionsAraçlarHızlı YakalamaKesişmeler
ToolsQuick SnapsNearestAraçlarHızlı YakalamaEn yakın
ToolsQuick SnapsTangentAraçlarHızlı YakalamaTeğet
ToolsQuick SnapsPerpendicularAraçlarHızlı YakalamaDik Açılı
ToolsQuick SnapsParallelAraçlarHızlı YakalamaParalel
ToolsQuick SnapsHorizontal/VerticalAraçlarHızlı YakalamaYatay/Dikey
ToolsQuick SnapsH/V To PointsAraçlarHızlı YakalamaH/V’den Noktalara
ToolsQuick SnapsLengthAraçlarHızlı YakalamaUzunluk
ToolsQuick SnapsGridAraçlarHızlı YakalamaIzgara
ToolsQuick SnapsAngleAraçlarHızlı YakalamaAçı
ToolsGeometry AnalysisAraçlarGeometri Analizi
ToolsEquationsAraçlarDenklemler
ToolsThickness AnalysisAraçlarKalınlık Analizi
ToolsSymmetry CheckAraçlarSimetri Denetlemesi
ToolsMBD DimensionAuto Dimension SchemeAraçlarMBD DimensionOtomatik Ölçümlendirme Düzeni
ToolsMBD DimensionLocation DimensionAraçlarMBD DimensionBölgesel Ölçülendirme
ToolsMBD DimensionSize DimensionAraçlarMBD DimensionBoyut Ölçülendirmesi
ToolsMBD DimensionBasic Location DimensionAraçlarMBD DimensionTemel Konum Ölçülendirmesi
ToolsMBD DimensionBasic Size DimensionAraçlarMBD DimensionTemel Boyut Ölçülendirmesi
ToolsMBD DimensionDatumAraçlarMBD DimensionDatum
ToolsMBD DimensionGeometric ToleranceAraçlarMBD DimensionGeometrik Tolerans
ToolsMBD DimensionPattern FeatureAraçlarMBD DimensionÇoğaltma Unsuru
ToolsMBD DimensionGeneral Profile ToleranceAraçlarMBD DimensionGenel Profil Toleransı
ToolsMBD DimensionShow Tolerance StatusAraçlarMBD DimensionTolerans Durumunu Göster
ToolsMBD DimensionImport SchemeAraçlarMBD DimensionDüzen Al
ToolsMBD DimensionCopy SchemeAraçlarMBD DimensionŞemayı Kopyala
ToolsMBD DimensionDelete All TolerancesAraçlarMBD DimensionTüm Toleransları Sil
ToolsMBD DimensionTolAnalyst StudyAraçlarMBD DimensionTolAnalyst Etüdü
ToolsMacroEditAraçlarMakroDüzenle
ToolsMacroNewAraçlarMakroYeni
ToolsMacroRecordAraçlarMakroKaydet
ToolsMacroRunAraçlarMakroÇalıştır
ToolsMacroStopAraçlarMakroDurdur
ToolsEvaluateMeasureAraçlarHesaplaÖlçüm
ToolsEvaluateMarkup ViewAraçlarHesaplaİşaretleme Görünümü
ToolsEvaluateMass PropertiesAraçlarHesaplaKütlesel Özellikler
ToolsEvaluateSection PropertiesAraçlarHesaplaKesit Özellikleri
ToolsEvaluatePerformance EvaluationAraçlarHesaplaPerformans Değerlendirmesi
ToolsEvaluateCheckAraçlarHesaplaDenetle
ToolsEvaluateInterference DetectionAraçlarHesaplaEngelleme Algılama
ToolsEvaluateImport DiagnosticsAraçlarHesaplaAlma Tanılama
ToolsEvaluateDeviation  AnalysisAraçlarHesaplaSapma Analizi
ToolsEvaluateBody CompareAraçlarHesaplaGövde Karşılaştırma
ToolsAdd-InsAraçlarEklentiler
ToolsSave/Restore SettingsAraçlarAyarları Kaydet/Geri Yükle
ToolsCustomizeAraçlarKişiselleştir
ToolsOptionsAraçlarSeçenekler
WindowSpan DisplaysPencereEkranları Kapla
WindowViewportSingle ViewPencereGörünüm PenceresiTek Görünüm
WindowViewportTwo View – HorizontalPencereGörünüm PenceresiÇift Görünüm – Yatay
WindowViewportTwo View – VerticalPencereGörünüm PenceresiÇift Görünüm – Dikey
WindowViewportFour ViewPencereGörünüm PenceresiDörtlü Görünüm
WindowViewportLink ViewsPencereGörünüm PenceresiGörünümleri Bağla
WindowNew WindowPencereYeni Pencere
WindowCascadePencereBasamakla
WindowTile HorizontallyPencereYatay Döşe
WindowTile VerticallyPencereDikey Döşe
WindowArrange IconsPencereSimgeleri Yerleştir
WindowClose AllPencereTümünü Kapat
WindowBrowse Open DocumentsPencereAçık Belgeleri Gözat
HelpWelcome to SOLIDWORKSYardımSOLIDWORKS’e Hoş Geldiniz
HelpSOLIDWORKS HelpYardımYardım
HelpSOLIDWORKS TutorialsYardımÖğreticiler
HelpAPI HelpYardımAPI Yardım
HelpUse Web HelpYardımWeb Yardımı Kullan
HelpSearchSOLIDWORKS HelpYardımAraYardım
HelpSearchCommandsYardımAraKomutlar
HelpSearchFiles and ModelsYardımAraDosyalar ve Modeller
HelpSearchMySolidWorksYardımAraMySolidWorks
HelpSearchKnowledge BaseYardımAraBilgi Bankası
HelpSearchCommunity ForumYardımAraTartışma Forumu
HelpSearchBlogsYardımAraBloglar
HelpSearchCAD ModelsYardımAraCAD Modelleri
HelpSearchTrainingYardımAraEğitim
HelpSearchTwitterYardımAraTwitter
HelpSearchYoutubeYardımAraYoutube
HelpRelease NotesYardımSürüm Notları
HelpWhat’s NewHTMLYardımYeniliklerHTML
HelpWhat’s NewPDFYardımYeniliklerPDF
HelpWhat’s NewInteractiveYardımYeniliklerİnteraktif
HelpIntroducing SOLIDWORKS (pdf)YardımSOLIDWORKS’e Giriş (pdf)
HelpMoving from 2D to 3DYardım2B’den 3B’ye geçiş
HelpCheck for UpdatesYardımGüncellemeleri Denetle
HelpGet SupportYardımDestek Alın
HelpActivate LicensesYardımEtkinleştir
HelpDeactivate LicensesYardımDevre Dışı Bırak
HelpShow LicensesYardımGöster
HelpMy ProductsYardımÜrünlerim
HelpAbout SOLIDWORKSYardımSOLIDWORKS Hakkında

 

PDF olarak indirmek için:

SOLIDWORKS hakkında detaylı bilgi almak için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
SOLIDWORKS Teknik Destek Müdürü Sertifikalar: CSWE - Elite Engineer

7 YORUM

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin