SOLIDWORKS Komutlarının İngilizce – Türkçe Karşılıkları

7
35348

Son güncelleme: 27.10.2023

SOLIDWORKS programını yeni öğrenirken ya da merak ettiğiniz bir konuyu araştırırken İngilizce kaynaklarda Türkçe karşılığını bilemediğiniz komutlar karşınıza çıkabilir. Aşağıda SOLIDWORKS 2020 içerisindeki tüm komutların İngilizce – Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Klavyeden “Ctrl+F” tıklayıp tarayıcınızın arama fonksiyonu ile arama yapabilirsiniz. Dilerseniz tabloyu kopyalayıp Excel veya benzeri programa yapıştırarak filtreleyebilirsiniz.

Ayrıca sayfa sonundan bu tabloyu PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Menu
Category
Command
Menü
Kategori
Komut
Komut Yöneticisindeki İsmi
File New Dosya Yeni
File Open Dosya
File Open Recent Recent File Dosya Son Dosyayı Aç Son Kullanılan Dosya
File Open Recent Browse Recent Documents Dosya Son Dosyayı Aç Son Kullanılan Belgelere Gözat
File Open Recent Browse Recent Folders Dosya Son Dosyayı Aç Son Kullanılan Klasörlere Gözat
File Open Drawing Dosya Teknik Resim Aç
File Close Dosya Kapat
File Make Drawing from Part Dosya Parçadan Teknik Resim Oluştur
File Make Assembly from Part Dosya Parçadan Montaj Oluştur
File Save Dosya Kaydet
File Save As Dosya Farklı Kaydet
File Save All Dosya Tümünü Kaydet
File Page Setup Dosya Sayfa Yapısı
File Print Preview Dosya Baskı Önizleme
File Print Dosya Yazdır
File Print3D Dosya 3B Yazdır
File Publish to eDrawings Dosya eDrawings’te Yayımla
File Pack and Go Dosya Pack and Go
File Send To Dosya Gönder
File Reload Dosya Yeniden Yükle
File Find References Dosya Referansları Bul
File Properties Dosya Özellikler
File Exit Dosya Çıkış
Edit Undo Düzenle Geri Al
Edit Redo Düzenle Yinele
Edit Repeat Last Commnad Düzenle Son Komutu Tekrarla
Edit Select All Düzenle Tümünü Seç
Edit Cut Düzenle Kes
Edit Copy Düzenle Kopyala
Edit Paste Düzenle Yapıştır
Edit Delete Düzenle Sil
Edit Copy to Adobe Illustrator Düzenle Adobe Illustrator’a Kopyala
Edit Rebuild Düzenle Yeniden Oluştur
Edit Rebuild All Configurations Düzenle Tüm Konfigürasyonları Yeniden Oluştur
Edit Rollback Düzenle Geri Dön
Edit Roll to Previous Düzenle Öncekine Geri Dön
Edit Roll to End Düzenle Sona Geri Dön
Edit Suppress This Configuration Düzenle Pasifleştir Bu Konfigürasyon
Edit Suppress All Configurations Düzenle Pasifleştir Tüm Konfigürasyonlar
Edit Suppress Specified Configurations Düzenle Pasifleştir Belirtilmiş Konfigürasyonlar
Edit Unsuppress This Configuration Düzenle Aktifleştir Bu Konfigürasyon
Edit Unsuppress All Configurations Düzenle Aktifleştir Tüm Konfigürasyonlar
Edit Unsuppress Specified Configurations Düzenle Aktifleştir Belirtilmiş Konfigürasyonlar
Edit Unsuppress with Dependents This Configuration Düzenle Bağımlıları İle Birlikte Aktifleştir Bu Konfigürasyon
Edit Unsuppress with Dependents All Configurations Düzenle Bağımlıları İle Birlikte Aktifleştir Tüm Konfigürasyonlar
Edit Unsuppress with Dependents Specified Configurations Düzenle Bağımlıları İle Birlikte Aktifleştir Belirtilmiş Konfigürasyonlar
Edit Sketch Düzenle Çizim
Edit Sketch Plane Düzenle Çizim Düzlemi
Edit Exit Sketch without Saving Changes Düzenle Değişiklikleri Kaydetmeden Çizimden Çık
Edit Design Table Edit Table Düzenle Tasarım Tablosu Tabloyu Düzenle
Edit Design Table Edit Table in New Window Düzenle Tasarım Tablosu Tabloyu Yeni Pencerede Düzenle
Edit Bend Table Edit Table Düzenle Büküm Tablosu Tabloyu Düzenle
Edit Bend Table Edit Table in New Window Düzenle Büküm Tablosu Tabloyu Yeni Pencerede Düzenle
Edit Bend Table Delete Düzenle Büküm Tablosu Sil
Edit Object Display Content Düzenle Nesne İçeriği Göster
Edit Object Display as Icon Düzenle Nesne Simge Olarak Göster
Edit Object Reset Size Düzenle Nesne Boyutu Sıfırla
Edit Definition Düzenle Tanım
Edit Flip Normal Düzenle Normali Ters Çevir
Edit Appearance Appearance Düzenle Görünüm Görünüm
Edit Appearance Material Düzenle Görünüm Malzeme
Edit Appearance Copy Appearance Düzenle Görünüm Görünümü Kopyala
Edit Appearance Paste Appearance Düzenle Görünüm Görünümü Yapıştır
Edit Appearance Sketch/Curve Color Düzenle Görünüm Çizim/Eğri Rengi
Edit Properties Düzenle Özellikler
View Redraw Görünüm Yeniden Çiz
View Screen Capture Image Capture Görünüm Ekran Yaklama Görüntü Yakalama
View Screen Capture Record Video Görünüm Ekran Yaklama Video Kaydet
View Screen Capture Stop Video Record Görünüm Ekran Yaklama Video Kaydını Durdur
View Display Wireframe Görünüm Göster Tüm Kenarları Göster
View Display Hidden Line Visible Görünüm Göster Arka Kenarları Göster
View Display Hidden Line Removed Görünüm Göster Arka Kenarları Gizle
View Display Shaded and Edges Görünüm Göster Gölgeli  ve Kenarlı
View Display Shaded Görünüm Göster Gölgeli
View Display Draft Quality HLR/HLV Görünüm Göster Draft Kalitesi HLR/HLV
View Display Shadows In Shaded Mode Görünüm Göster Gölgeli Modda Gölgeler
View Display Ambient Occlusion Görünüm Göster Ortam Kapanması
View Display Perpective Görünüm Göster Perspektif
View Display Section View Görünüm Göster Kesit Görünümü
View Display Camera View Görünüm Göster Kamera Görünümü
View Display Curvature Görünüm Göster Eğrilik
View Display Zebra Stripes Görünüm Göster Zebra Çizgileri
View Display Surface Curvature Combs Görünüm Göster Yüzey Eğrilik Tarakları
View Display Draft Analysis Görünüm Göster Draft Analizi
View Display Undercut Analysis Görünüm Göster Ters Açı Analizi
View Display Parting Line Analysis Görünüm Göster Ayrım Hattı Analizi
View Display Body Compare Görünüm Göster Gövde Karşılaştırma
View Display Realview Graphics Görünüm Göster Realview Grafikleri
View Display Cartoon Görünüm Göster Çizgi
View Display Simulation Display Görünüm Göster Simulasyon Görüntüsü
View Display Tangent Edges Visible Görünüm Göster Teğet Kenarları Göster
View Display Tangent Edges as Phantom Görünüm Göster Teğet Kenarları  Hayalet Olarak Göster
View Display Tangent Edges Removed Görünüm Göster Teğet Kenarları Gizle
View Display Isolate Görünüm Göster İzole Et
View Modify Orientation Görünüm Değiştir Oryantasyon
View Modify Zoom to Fit Görünüm Değiştir Sığacak Kadar Yaklaştır
View Modify Zoom to Area Görünüm Değiştir Alana Yaklaştır
View Modify Zoom to In/Out Görünüm Değiştir Yakınlaştır/Uzaklaştır
View Modify Zoom to Selection Görünüm Değiştir Seçiliye Yaklaştır
View Modify Rotate Görünüm Değiştir Döndür
View Modify Pan Görünüm Değiştir Kaydır
View Modify Roll Görünüm Değiştir Yuvarla
View Modify Turn Camera Görünüm Değiştir Kamerayı Çevir
View Modify Previous View Görünüm Değiştir Önceki Görünüm
View Set Current View As Front Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Ön
View Set Current View As Back Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Arka
View Set Current View As Top Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Üst
View Set Current View As Bottom Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Alt
View Set Current View As Left Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Sol
View Set Current View As Right Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Sağ
View Set Current View As Rotate About Scene Floor Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Sahne  Zemini  Çerçevesinde  Döndür
View Set Current View As Zoom About Screen Center Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Ekran Merkezli Yakınlaştır
View Set Current View As Perpective Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Perspektif
View Set Current View As Section View Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Kesit Görünümü
View Set Current View As Zebra Stripe Properties Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Zebra Çizgileri Özellikleri
View Set Current View As Draft Analysis Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Draft Analizi
View Set Current View As Undercut Analysis Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Ters Açı Analizi
View Set Current View As Parting Line Analysis Görünüm Geçerli Görünümü Şu Şekilde Ayarla Ayrım Hattı Analizi
View Light and Cameras Add Directional Light Görünüm Işık ve Kameralar Doğrusal Işık Ekle
View Light and Cameras Add Point Light Görünüm Işık ve Kameralar Noktasal Işık Ekle
View Light and Cameras Add Spot Light Görünüm Işık ve Kameralar Spot Işık Ekle
View Light and Cameras Add Sunlight Görünüm Işık ve Kameralar Günışığı Ekle
View Light and Cameras Add Camera Görünüm Işık ve Kameralar Kamera Ekle
View Light and Cameras Add Walk-through Görünüm Işık ve Kameralar Gözden Geçirme Ekle
View Properties Light1 Görünüm Özellikler Light1
View Delete Light1 Görünüm Sil Light1
View Hide/Show Hide All Types Görünüm Gizle/Göster Tüm Tipleri Gizle
View Hide/Show All Annontations Görünüm Gizle/Göster Tüm Detaylandırmalar
View Hide/Show Axes Görünüm Gizle/Göster Eksenler
View Hide/Show Temporary Axes Görünüm Gizle/Göster Geçici Eksenler
View Hide/Show Cameras Görünüm Gizle/Göster Kameralar
View Hide/Show Center of Mass Görünüm Gizle/Göster Kütle Merkezi
View Hide/Show Bounding Box Görünüm Gizle/Göster Sınırlandırıcı Kutu
View Hide/Show Coordinate  Systems Görünüm Gizle/Göster Kordinat Sistemleri
View Hide/Show Datum Reference Frame Görünüm Gizle/Göster Datum Refarans Çerçevesi
View Hide/Show Curves Görünüm Gizle/Göster Eğriler
View Hide/Show Dimension Names Görünüm Gizle/Göster Ölçümlendirme Adları
View Hide/Show Light Görünüm Gizle/Göster Işıklar
View Hide/Show Live Section Planes Görünüm Gizle/Göster Canlı Kesit Düzlemleri
View Hide/Show Origins Görünüm Gizle/Göster Orijin
View Hide/Show Parting Lines Görünüm Gizle/Göster Ayrım Hatları
View Hide/Show Planes Görünüm Gizle/Göster Düzlemler
View Hide/Show Points Görünüm Gizle/Göster Noktalar
View Hide/Show Routing Points Görünüm Gizle/Göster Tesisat Noktaları
View Hide/Show Sketches Görünüm Gizle/Göster Çizimler
View Hide/Show Sketch Dimensions Görünüm Gizle/Göster Çizim Ölçümlendirmeleri
View Hide/Show Sketch Planes Görünüm Gizle/Göster Çizim Düzlemleri
View Hide/Show Weld Bead Görünüm Gizle/Göster Kaynak Parçası
View Hide/Show Markups Görünüm Gizle/Göster İşaretlemeler
View Hide/Show Annotation Link Errors Görünüm Gizle/Göster Detaylandırma Bağlantı Hataları
View Hide/Show Annotation Link Varribles Görünüm Gizle/Göster Detaylandırma Bağlantı Değişkenleri
View Hide/Show Decals Görünüm Gizle/Göster Yapıştırmalar
View Hide/Show Grid Görünüm Gizle/Göster Izgara
View Hide/Show Simulation Symbols Görünüm Gizle/Göster Simülasyon Sembolleri
View Hide/Show Sketch Relations Görünüm Gizle/Göster Çizim İlişkileri
View Hide/Show Bodies Görünüm Gizle/Göster Gövdeler
View Hide/Show Primary Planes Görünüm Gizle/Göster Birincil Düzlemler
View Toolbars Enable CommandManager Görünüm Araç Çubukları Komut Yöneticisi
View Toolbars 2D to 3D Görünüm Araç Çubukları 2B’den 3B’ye
View Toolbars Align Görünüm Araç Çubukları Hizala
View Toolbars Annotation Görünüm Araç Çubukları Detaylandırma
View Toolbars Assembly Görünüm Araç Çubukları Montaj
View Toolbars Blocks Görünüm Araç Çubukları Bloklar
View Toolbars Configurations Görünüm Araç Çubukları Konfigurasyonlar
View Toolbars Curves Görünüm Araç Çubukları Eğriler
View Toolbars Dimension / Relations Görünüm Araç Çubukları Ölçümlendirmeler/İlişkiler
View Toolbars Fastening Feature Görünüm Araç Çubukları Bağlantı Unsuru
View Toolbars MBD Dimension Görünüm Araç Çubukları MBD Dimension
View Toolbars Display States Görünüm Araç Çubukları Durumları Göster
View Toolbars Drawing Görünüm Araç Çubukları Teknik Resim
View Toolbars Explode Sketch Görünüm Araç Çubukları Çizimi Patlat
View Toolbars Features Görünüm Araç Çubukları Unsurlar
View Toolbars Formatting Görünüm Araç Çubukları Biçimlendirme
View Toolbars Layer Görünüm Araç Çubukları Katman
View Toolbars Layout Tools Görünüm Araç Çubukları Yerleşim Araçları
View Toolbars Line Format Görünüm Araç Çubukları Çizgi Biçimi
View Toolbars Macro Görünüm Araç Çubukları Makro
View Toolbars Mold Tools Görünüm Araç Çubukları Kalıp Araçları
View Toolbars MotionManager Görünüm Araç Çubukları MotionManager
View Toolbars Quick Snaps Görünüm Araç Çubukları Hızlı Yakalama
View Toolbars Reference Geometry Görünüm Araç Çubukları Referans Geometri
View Toolbars Render Tools Görünüm Araç Çubukları İşleme Araçları
View Toolbars Screen Capture Görünüm Araç Çubukları Ekran Yakalama
View Toolbars Selection Filter Görünüm Araç Çubukları Seçim Filtresi
View Toolbars Sheet Format Görünüm Araç Çubukları Çalışma Sayfası Formatı
View Toolbars Sheet Metal Görünüm Araç Çubukları Sac Levha
View Toolbars Sketch Görünüm Araç Çubukları Çizim
View Toolbars Sketch Ink Görünüm Araç Çubukları Çizim Mürekkebi
View Toolbars MBD Görünüm Araç Çubukları MBD
View Toolbars SOLIDWORKS Add-ins Görünüm Araç Çubukları SOLIDWORKS Eklentileri
View Toolbars Spline Tools Görünüm Araç Çubukları Spline Araçları
View Toolbars Standart Görünüm Araç Çubukları Standart
View Toolbars Standart View Görünüm Araç Çubukları Standart Görünüm
View Toolbars Structure System Görünüm Araç Çubukları Yapı Sistemi
View Toolbars Surfaces Görünüm Araç Çubukları Yüzeyler
View Toolbars Table Görünüm Araç Çubukları Tablo
View Toolbars Task Pane Görünüm Araç Çubukları Görev Bölmesi
View Toolbars Tools Görünüm Araç Çubukları Araçlar
View Toolbars View Görünüm Araç Çubukları Görünüm
View Toolbars View (Heads-Up) Görünüm Araç Çubukları Görünüm (Yukarı Doğru)
View Toolbars Web Görünüm Araç Çubukları Web
View Toolbars Weldments Görünüm Araç Çubukları Profiller
View Toolbars Customize Görünüm Araç Çubukları Kişiselleştir
View Workspace Default Görünüm Çalışma Alanı Varsayılan
View Workspace Widescreen Görünüm Çalışma Alanı Geniş Ekran
View Workspace Dual Monitor Görünüm Çalışma Alanı Çift Ekran
View User Interface FeautureManager Tree Area Görünüm Kullanıcı Arayüzü FeautureManager Ağacı Alan
View User Interface Dynamic Reference Visualization(Parent) Görünüm Kullanıcı Arayüzü Dinamik Referans Görselleştirmesi(Üst Öğe)
View User Interface Dynamic Reference Visualization(Child) Görünüm Kullanıcı Arayüzü Dinamik Referans Görselleştirmesi(Alt Öğe)
View User Interface Toolbars Görünüm Kullanıcı Arayüzü Araç Çubukları
View User Interface Task Pane Görünüm Kullanıcı Arayüzü Görev Bölmesi
View User Interface MotionManager Görünüm Kullanıcı Arayüzü MotionManager
View User Interface Status Bar Görünüm Kullanıcı Arayüzü Durum Çubuğu
View Touch Mode Görünüm Dokunma Modu
View Full Screen Görünüm Tam Ekran
Insert Boss/Base Extrude Ekle Katı Model Oluşturma Ötele Ekstrüzyon ile Katı Oluşturma
Insert Boss/Base Revolve Ekle Katı Model Oluşturma Döndür Döndürerek Katı Oluşturma
Insert Boss/Base Sweep Ekle Katı Model Oluşturma Süpür Süpürerek Katı Oluşturma
Insert Boss/Base Loft Ekle Katı Model Oluşturma Loft Loft ile Katı Oluşturma
Insert Boss/Base Boundary Ekle Katı Model Oluşturma Sınır Sınır ile Katı Oluşturma
Insert Boss/Base Thicken Ekle Katı Model Oluşturma Kalınlaştır Kalınlık Ver
Insert Cut Extrude Ekle Kes Ötele Ekstrüzyon ile Kes
Insert Cut Revolve Ekle Kes Döndür Döndürme ile Kesme
Insert Cut Sweep Ekle Kes Süpür Kıvrımlı Kes
Insert Cut Loft Ekle Kes Loft Loft ile Kesim
Insert Cut Boundary Ekle Kes Sınır Sınır ile Kesme
Insert Cut Thicken Ekle Kes Kalınlaştır Kalınlık Vererek Kes
Insert Cut With Surface Ekle Kes Yüzey ile birlikte Yüzey ile Kes
Insert Features Fillet/Round Ekle Unsurlar Radyus Ver/Yuvarlat Radyus
Insert Features Chamfer Ekle Unsurlar Pah
Insert Features Hole Wizard Ekle Unsurlar Delik Sihirbazı
Insert Features Advanced Hole Ekle Unsurlar Gelişmiş Delik
Insert Features Thread Ekle Unsurlar Diş
Insert Features Simple Hole Ekle Unsurlar Basit Delik
Insert Features Draft Ekle Unsurlar Draft
Insert Features Shell Ekle Unsurlar Kabuk Oluşturma Kabuk
Insert Features Rib Ekle Unsurlar Feder
Insert Features Scale Ekle Unsurlar Ölçek
Insert Features Dome Ekle Unsurlar Kubbe
Insert Features Freeform Ekle Unsurlar Serbest Form
Insert Features Deform Ekle Unsurlar Şeklini Boz Deforme Et
Insert Features Indent Ekle Unsurlar Girinti
Insert Features Flex Ekle Unsurlar Esnet
Insert Features Wrap Ekle Unsurlar Sar
Insert Features Cavity Ekle Unsurlar Boşluk
Insert Features Join Ekle Unsurlar Bileşenleri Birleştir
Insert Features Combine Ekle Unsurlar Birleştir
Insert Features Intersect Ekle Unsurlar Kesişim Kesişme
Insert Features Split Ekle Unsurlar Ayır
Insert Features Move/Copy Ekle Unsurlar Taşı/Kopyala Gövdeleri Taşı/Kopyala
Insert Features Delete/Keep Body Ekle Unsurlar Gövdeyi Sil/Tut
Insert Features Convert to Mesh Body Ekle Unsurlar Mesh Gövdesine Dönüştür
Insert Features Segment Imported Mesh Body Ekle Unsurlar Alınan Mesh Gövdesini Kesitlere Ayır
Insert Features 3D Texture Ekle Unsurlar 3B Kaplama
Insert Features Imported Ekle Unsurlar Alınmış Alınan
Insert Features Save Bodies Ekle Unsurlar Gövdeleri Kaydet
Insert Features Create Assembly Ekle Unsurlar Montaj Oluştur
Insert Pattern/Mirror Linear Pattern Ekle Çoğaltma/Aynalama Doğrusal Çoğaltma
Insert Pattern/Mirror Circular Pattern Ekle Çoğaltma/Aynalama Dairsel Çoğaltma
Insert Pattern/Mirror Mirror Ekle Çoğaltma/Aynalama Aynala Aynalama
Insert Pattern/Mirror Table Driven Pattern Ekle Çoğaltma/Aynalama Tablo ile Çoğaltma
Insert Pattern/Mirror Sketch Driven Pattern Ekle Çoğaltma/Aynalama Çizim ile Çoğaltma Çizim İle Çoğaltma
Insert Pattern/Mirror Curve Driven Pattern Ekle Çoğaltma/Aynalama Eğri ile Çoğaltma
Insert Pattern/Mirror Fill Pattern Ekle Çoğaltma/Aynalama Dolgu Deseni Doldurarak Çoğaltma
Insert Pattern/Mirror Variable Pattern Ekle Çoğaltma/Aynalama Değişken Çoğaltma
Insert Fastening Feature Mounting Boss Ekle Bağlantı Unsuru Montaj Yüksekliği
Insert Fastening Feature Snap Hook Ekle Bağlantı Unsuru Yakalama Kancası
Insert Fastening Feature Snap Hook Groove Ekle Bağlantı Unsuru Yakalama Kancası Oluğu
Insert Fastening Feature Vent Ekle Bağlantı Unsuru Menfez
Insert Fastening Feature Lip / Groove Ekle Bağlantı Unsuru Lip / Groove
Insert FeatureWorks Recognize Features Ekle FeatureWorks Özellikleri Tanı
Insert FeatureWorks Options Ekle FeatureWorks Seçenekler
Insert Surface Extrude Ekle Yüzey Ötele Ekstrüze Yüzey
Insert Surface Revolve Ekle Yüzey Döndür Döndürülmüş Yüzey
Insert Surface Sweep Ekle Yüzey Süpür Sürüklenmiş Yüzey
Insert Surface Loft Ekle Yüzey Loft Loftlu Yüzey
Insert Surface Boundary Surface Ekle Yüzey Sınır Yüzeyi
Insert Surface Planar Ekle Yüzey Düzlemsel Düzlemsel Yüzey
Insert Surface Flatten Ekle Yüzey Yassılaştır
Insert Surface Fillet/Round Ekle Yüzey Radyus/Yuvarlak Radyus
Insert Surface Chamfer Ekle Yüzey Pah
Insert Surface Offset Ekle Yüzey Ötele Öteleme Yüzeyi
Insert Surface Radiate Ekle Yüzey Radyal Yansıtma Yüzey
Insert Surface Ruled Surface Ekle Yüzey Kurallı Yüzey
Insert Surface Fill Ekle Yüzey Dolgu Dolgu Yüzeyi
Insert Surface Freeform Ekle Yüzey Serbest Form
Insert Surface Mid Surface Ekle Yüzey Orta Yüzey
Insert Surface Parting Surface Ekle Yüzey Ayrım Yüzeyi Ayrım Yüzeyleri
Insert Surface Surface From Mesh Ekle Yüzey Meshten Yüzey
Insert Surface Extend Ekle Yüzey Uzat Yüzey Uzat
Insert Surface Trim Ekle Yüzey Budama Yüzeyi Buda
Insert Surface Untrim Ekle Yüzey Budamayı Geri Al Yüzeyi Budamayı Geri Al
Insert Surface Delete Hole Ekle Yüzey Deliği Sil
Insert Surface Knit Ekle Yüzey Dik Dikili Yüzey
Insert Surface Move/Copy Ekle Yüzey Taşı/Kopyala Gövdeleri Taşı/Kopyala
Insert Surface Convert to Mesh Body Ekle Yüzey Mesh Gövdesine Dönüştür
Insert Face Delete Ekle Yüz Sil Yüz Sil
Insert Face Replace Ekle Yüz Değiştir Yüzü Değiştir
Insert Face Move Ekle Yüz Taşı Yüz Taşı
Insert Face Heal Edges Ekle Yüz Kenarları Onar
Insert Face Import Diagnostics Ekle Yüz Alma Tanılama
Insert Curve Split Line Ekle Eğri Ayrım Çizgisi
Insert Curve Projected Ekle Eğri Yansıtılmış Eğri Yansıt
Insert Curve Composite Ekle Eğri Kompozit Kompozit Eğri
Insert Curve Curve Through XYZ Points Ekle Eğri XYZ Noktalarından Geçerek Eğ XYZ Noktaları Boyunca Eğri Ekle
Insert Curve Curve Through Reference Points Ekle Eğri Referans Noktalarından Geçerek Eğ Referans Noktaları Boyunca Eğri Ekle
Insert Curve Helix/Spiral Ekle Eğri Helis/Spiral
Insert Reference Geometry Plane Ekle Referans Geometri Düzlem
Insert Reference Geometry Live Section Plane Ekle Referans Geometri Canlı Kesit Düzlemi
Insert Reference Geometry Axis Ekle Referans Geometri Eksen
Insert Reference Geometry Coordinate System Ekle Referans Geometri Koordinat Sistemi
Insert Reference Geometry Point Ekle Referans Geometri Nokta
Insert Reference Geometry Center of Mass Ekle Referans Geometri Kütle Merkezi
Insert Reference Geometry Mate Reference Ekle Referans Geometri Montaj İlişkisi Referansı
Insert Reference Geometry Grid System Ekle Referans Geometri Izgara Sistemi
Insert Reference Geometry Bounding Box Ekle Referans Geometri Sınırlandırma Kutusu Sınırlandırıcı Kutu
Insert Sheet Metal Base Flange Ekle Sac Levha  Taban Flanşı
Insert Sheet Metal Convert to Sheet Metal Ekle Sac Levha Sac Levhaya Dönüştür
Insert Sheet Metal Edge Flange Ekle Sac Levha Kenar Flanşı Sac Kenarı Flanşı
Insert Sheet Metal Miter Flange Ekle Sac Levha Çevresel Flanş
Insert Sheet Metal Swept Flange Ekle Sac Levha Süpürülmüş Flanş
Insert Sheet Metal Hem Ekle Sac Levha Dikiş Kenar Çekme
Insert Sheet Metal Jog Ekle Sac Levha Basamak Oluştur
Insert Sheet Metal Sketched Bend Ekle Sac Levha Çizgiden Bükme
Insert Sheet Metal Cross Break Ekle Sac Levha Çapraz Kopar Çapraz-Kırma
Insert Sheet Metal Closed Corner Ekle Sac Levha Köşeleri Kapat Kapalı Köşe
Insert Sheet Metal Welded Corner Ekle Sac Levha Kaynaklı Kenar Kaynaklı Köşe
Insert Sheet Metal Break Corner Ekle Sac Levha Köşe Kopar Köşe Kır/Köşe Buda
Insert Sheet Metal Corner Relief Ekle Sac Levha Köşe Kabartma
Insert Sheet Metal Corner Trim Ekle Sac Levha Köşe Budama
Insert Sheet Metal Sheet Metal Gusset Ekle Sac Levha Sac Levha Köşebendi Sac Levha Bayrağı
Insert Sheet Metal Unfold Ekle Sac Levha Katları Aç
Insert Sheet Metal Fold Ekle Sac Levha Katla
Insert Sheet Metal Lofted Beds Ekle Sac Levha Loft ile Bükme Loft İle Bükme
Insert Sheet Metal Bends Ekle Sac Levha Bükümler Büküm Ekle
Insert Sheet Metal Rip Ekle Sac Levha Ayrım Hattı
Insert Sheet Metal Tab and Slot Ekle Sac Levha Sekme ve Yuva
Insert Sheet Metal Normal Cut Ekle Sac Levha Normal Kesme
Insert Bend Table From File Ekle Büküm Tablosu Dosyadan
Insert Bend Table New Ekle Büküm Tablosu Yeni
Insert Bend Table Forming Tool Ekle Büküm Tablosu Kalıp Aracı
Insert Structure System Structure System Ekle Yapı Sistemi Yapı Sistemi
Insert Structure System Primary Member Ekle Yapı Sistemi Birincil Eleman
Insert Structure System Secondary Member Ekle Yapı Sistemi İkincil Eleman İkincil Üye
Insert Structure System Pierce Point Ekle Yapı Sistemi Delme Noktası
Insert Weldments Weldment Ekle Profiller Profil Profiller
Insert Weldments Structural Member Ekle Profiller Yapısal Eleman Profil Oluştur
Insert Weldments Trim/Extend Ekle Profiller Buda/Uzat
Insert Weldments Gusset Ekle Profiller Bayrak
Insert Weldments End Cap Ekle Profiller Profil Kapama
Insert Weldments Fillet Bead Ekle Profiller Radyus Parçası Kenar Kaynağı
Insert Weldments Weld Bead Ekle Profiller Kaynak Parçası
Insert Molds Insert Mold Folders Ekle Kalıplar Kalıp Dosyalarını Ekle Kalıp Klasörlerini Ekle
Insert Molds Parting Line Ekle Kalıplar Ayrım Hattı
Insert Molds Shut-Off Surfaces Ekle Kalıplar Boşlukları Kapat
Insert Molds Parting Surface Ekle Kalıplar Ayrım Yüzeyi Ayrım Yüzeyleri
Insert Molds Tooling Split Ekle Kalıplar Erkek ve Dişiyi Oluştur
Insert Molds Core Ekle Kalıplar Maça
Insert Molds Scale Ekle Kalıplar Ölçek
Insert Molds Radiate Surface Ekle Kalıplar Radyal Yüzey Yansıtma Yüzey
Insert Molds Ruled Surface Ekle Kalıplar Kurallı Yüzey
Insert Molds Split Ekle Kalıplar Ayır
Insert Molds Cavity Ekle Kalıplar Boşluk
Insert Mesh Convert to Mesh Body Ekle Mesh Mesh Gövdesine Dönüştür
Insert Mesh Segment Imported Mesh Body Ekle Mesh Alınan Mesh Gövdesini Kesitlere Ayır
Insert Mesh Surface From Mesh Ekle Mesh Meshten Yüzey
Insert Mesh 3D Texture Ekle Mesh 3B Kaplama
Insert Mesh Decimate Mesh Body Ekle Mesh Mesh Gövdesini Yok Et
Insert Exploded View Ekle Patlatma Görünümü
Insert Explode Line Sketch Ekle Patlatma Çizgisi Çizimi
Insert Model Break View Ekle Kırılmış Model Görünümü
Insert Part Ekle Parça Parça Ekle
Insert Mirror Part Ekle Parçayı Aynala
Insert Sketch Ekle Çizim
Insert 3D Sketch Ekle 3B Çizim
Insert 3D Sketch On Plane Ekle Düzlemde 3B Çizim Düzlemde 3B’lu Çizim
Insert Derived Sketch Ekle Türetilmiş Çizim Türetilmiş Çizim Ekle
Insert Sketch From Drawing Ekle Teknik Resimden Çizim Teknik Resimden Çizim Ekle
Insert Slicing Ekle Dilimleme
Insert DXF/DWG Ekle DXF/DWG DXF/DWG Ekle
Insert Desing Study Add Ekle Tasarım Etüdü Ekle Tasarım Etüdü
Insert Desing Study Parameters Ekle Tasarım Etüdü Parametreler
Insert Tables Bill of Materials Ekle Tablolar Malzeme Listesi
Insert Tables Design Table Ekle Tablolar Tasarım Tablosu
Insert Tables Title Block Table Ekle Tablolar Başlık Bloğu Tablosu
Insert Tables General Table Ekle Tablolar Genel Tablo
Insert Tables General Tolerance Ekle Tablolar Genel Tolerans Genel Tolerans Tablosu
Insert Tables Bend Table Ekle Tablolar Büküm Tablosu
Insert Annotations Note Ekle Detaylandırmalar Not
Insert Annotations Balloon Ekle Detaylandırmalar Balon
Insert Annotations Stacked Balloon Ekle Detaylandırmalar Yığılmış Balonlar
Insert Annotations Surface Finish Symbol Ekle Detaylandırmalar Yüzey Cilası Sembolü Yüzey Cilası
Insert Annotations Weld Symbol Ekle Detaylandırmalar Kaynak Sembolü
Insert Annotations Geometric Tolerance Ekle Detaylandırmalar Geometrik Tolerans
Insert Annotations Datum Feature Symbol Ekle Detaylandırmalar Datum Unsuru Sembolü Datum Unsuru
Insert Annotations Datum Target Ekle Detaylandırmalar Datum Hedefi
Insert Annotations Cosmetic Thread Ekle Detaylandırmalar Kozmetik Diş Açma
Insert Annotations Area Hatch/Fill Ekle Detaylandırmalar Alanı Tara/Doldur
Insert Annotations Location Label Ekle Detaylandırmalar Konum Etiketi
Insert Object Ekle Nesne
Insert Hyperlink Ekle Köprü Köprü Ekle
Tools SOLIDWORKS Applications SOLIDWORKS Explorer Araçlar SOLIDWORKS Uygulamaları SOLIDWORKS Explorer
Tools SOLIDWORKS Applications Sustainability Araçlar SOLIDWORKS Uygulamaları Sürdürülebilirlik
Tools SOLIDWORKS Applications Costing Araçlar SOLIDWORKS Uygulamaları Costing
Tools SOLIDWORKS Applications Part Reviewer Araçlar SOLIDWORKS Uygulamaları Part Reviewer
Tools SOLIDWORKS Applications SOLIDWORKS Task Scheduler Araçlar SOLIDWORKS Uygulamaları SOLIDWORKS Görev Zamanlayıcı
Tools Xpress Products DriveWorksXpress Araçlar Xpress Ürünleri DriveWorksXpress…
Tools Xpress Products DFMXpress Araçlar Xpress Ürünleri DFMXpress
Tools Xpress Products SimulationXpress Araçlar Xpress Ürünleri SimulationXpress
Tools Xpress Products FloXpress Araçlar Xpress Ürünleri FloXpress
Tools Toolbox Bearing Calculator Araçlar Toolbox Rulman Hesaplayıcısı
Tools Toolbox Structural Steel Araçlar Toolbox Yapısal Çelik
Tools Toolbox Grooves Araçlar Toolbox Oluklar
Tools Toolbox Cams Araçlar Toolbox Kamlar
Tools Toolbox Beam Calculator Araçlar Toolbox Kiriş Hesaplayıcı
Tools Toolbox Configure Araçlar Toolbox Ayarla
Tools Asset Publisher Araçlar Öğe Yayımcısı
Tools Envelope Publisher Araçlar Zarf Yayınlayıcı
Tools Defeature Araçlar Defeature
Tools Export To AEC Araçlar AEC’ye Ver
Tools Select Araçlar Seç
Tools Magnified Selection Araçlar Büyütülmüş Seçim
Tools Box Selection Araçlar Kutu Seçimi
Tools Lasso Selection Araçlar Kement Seçimi
Tools Select over Geometry Araçlar Geometri Üzerinden Seç
Tools Select All Araçlar Tümünü Seç
Tools Invert Selection Araçlar Seçimi Tersine Çevir
Tools Power Select Araçlar Toplu Seçme…
Tools Compare DrawCompare Araçlar Karşılaştır DrawCompare
Tools Compare Documents Araçlar Karşılaştır Belgeler
Tools Compare Features Araçlar Karşılaştır Unsurlar
Tools Compare Geometry Araçlar Karşılaştır Geometri
Tools Compare 3D PMI Araçlar Karşılaştır 3D PMI
Tools Compare Report Manager Araçlar Karşılaştır Rapor Yöneticisi
Tools Find/Modify Find and Replace Annotation Araçlar Bul/Değiştir Detaylandırmayı Bul Ve Değiştir
Tools Find/Modify Find/Modify Features Araçlar Bul/Değiştir Unsurları Bul/Değiştir
Tools Find/Modify Simplify Araçlar Bul/Değiştir Basitleştir
Tools Design Checker Check Active Document Araçlar Design Checker Aktif Belgeyi Denetle
Tools Design Checker Check Against Existing File Araçlar Design Checker Var olan Dosya ile Denetle
Tools Design Checker Build Checks Araçlar Design Checker Yapı Denetlemeleri
Tools Design Checker Learn Checks Wizard Araçlar Design Checker Öğrenim Denetlemeleri Sihirbazı
Tools Feature Paint Araçlar Unsur Boyası
Tools Format Painter Araçlar Biçim Boyayıcı
Tools Sketch Entities Line Araçlar Çizim Objeleri Çizgi
Tools Sketch Entities Corner Rectangle Araçlar Çizim Objeleri Köşe Dikdörtgen
Tools Sketch Entities Center Rectangle Araçlar Çizim Objeleri Dikdörtgeni Ortala
Tools Sketch Entities 3 Point Corner Rectangle Araçlar Çizim Objeleri 3 Köşe Noktası İle Dikdörtgen
Tools Sketch Entities 3 Point Center Rectangle Araçlar Çizim Objeleri 3 Köşe Noktası Ve Merkez İle Dikdörtgen
Tools Sketch Entities Parallelogram Araçlar Çizim Objeleri Paralelkenar
Tools Sketch Entities Straight Slot Araçlar Çizim Objeleri Düz Yuva
Tools Sketch Entities Centerpoint Straight Slot Araçlar Çizim Objeleri Merkez Noktası Düz Yuva
Tools Sketch Entities 3 Point Arc Slot Araçlar Çizim Objeleri 3 Noktadan Geçen Yay ile Yuva
Tools Sketch Entities Centerpoint Arc Slot Araçlar Çizim Objeleri Merkez Noktası Yay Yuvası
Tools Sketch Entities Polygon Araçlar Çizim Objeleri Çokgen
Tools Sketch Entities Circle Araçlar Çizim Objeleri Daire
Tools Sketch Entities Perimeter Circle Araçlar Çizim Objeleri Daire Çapı
Tools Sketch Entities Centerpoint Arc Araçlar Çizim Objeleri Merkez Noktası Yayı
Tools Sketch Entities Tangent Arc Araçlar Çizim Objeleri Teğet Yay
Tools Sketch Entities 3 Point Arc Araçlar Çizim Objeleri 3 Nokta ile Yay
Tools Sketch Entities Ellipse Araçlar Çizim Objeleri Elips
Tools Sketch Entities Partial Ellipse Araçlar Çizim Objeleri Kısmi Elips
Tools Sketch Entities Parabola Araçlar Çizim Objeleri Parabol
Tools Sketch Entities Conic Araçlar Çizim Objeleri Konik
Tools Sketch Entities Spline Araçlar Çizim Objeleri Spline
Tools Sketch Entities Style Spline Araçlar Çizim Objeleri Stil Spline’ı
Tools Sketch Entities Spline on Surface Araçlar Çizim Objeleri Yüzeyde Spline
Tools Sketch Entities Equation Driven Curve Araçlar Çizim Objeleri Denklem ile Eğri Çizme
Tools Sketch Entities Point Araçlar Çizim Objeleri Nokta
Tools Sketch Entities Centerline Araçlar Çizim Objeleri Merkez Çizgisi
Tools Sketch Entities Midpoint Line Araçlar Çizim Objeleri Orta Nokta Çizgisi
Tools Sketch Entities Text Araçlar Çizim Objeleri Metin
Tools Sketch Entities Plane Araçlar Çizim Objeleri Düzlem
Tools Sketch Entities Route Line Araçlar Çizim Objeleri Tesisat Hattı
Tools Sketch Entities Belt/Chain Araçlar Çizim Objeleri Kayış/Zincir
Tools Sketch Tools Fillet Araçlar Çizim Araçları Radyus Ver
Tools Sketch Tools Chamfer Araçlar Çizim Araçları Pah
Tools Sketch Tools Offset Entities Araçlar Çizim Araçları Objeleri Ötele
Tools Sketch Tools Offset On Surface Araçlar Çizim Araçları Yüzey Üzerinde Ötele
Tools Sketch Tools Convert Entities Araçlar Çizim Araçları Objeleri Dönüştür
Tools Sketch Tools Silhouette Entities Araçlar Çizim Araçları Silüet Objeleri
Tools Sketch Tools Intersection Curve Araçlar Çizim Araçları Kesişim Eğrisi
Tools Sketch Tools Face Curves Araçlar Çizim Araçları Yüz Eğrileri
Tools Sketch Tools Segment Araçlar Çizim Araçları Kesit
Tools Sketch Tools Trim Araçlar Çizim Araçları Budama
Tools Sketch Tools Extend Araçlar Çizim Araçları Uzat
Tools Sketch Tools Split Entities Araçlar Çizim Araçları Ayrım Objeleri
Tools Sketch Tools Jog Line Araçlar Çizim Araçları Çizgiye Kademe Ekle
Tools Sketch Tools Construction Geometry Araçlar Çizim Araçları Yapı Geometrisi
Tools Sketch Tools Make Path Araçlar Çizim Araçları Yol Yap
Tools Sketch Tools Mirror Araçlar Çizim Araçları Aynala
Tools Sketch Tools Dissolve Araçlar Çizim Araçları Dağıt
Tools Sketch Tools Dynamic Mirror Araçlar Çizim Araçları Dinamik Aynalama
Tools Sketch Tools Stretch Entities Araçlar Çizim Araçları Objeleri Uzat
Tools Sketch Tools Move Araçlar Çizim Araçları Taşı
Tools Sketch Tools Rotate Araçlar Çizim Araçları Döndür
Tools Sketch Tools Scale Araçlar Çizim Araçları Ölçekle
Tools Sketch Tools Copy Araçlar Çizim Araçları Kopyala
Tools Sketch Tools Replace Entity Araçlar Çizim Araçları Objeyi Değiştir
Tools Sketch Tools Linear Pattern Araçlar Çizim Araçları Doğrusal Çoğaltma
Tools Sketch Tools Circular Pattern Araçlar Çizim Araçları Dairesel Çoğaltma
Tools Sketch Tools Edit Linear Pattern Araçlar Çizim Araçları Doğrusal Çoğaltmayı Düzenle
Tools Sketch Tools Edit Circular Pattern Araçlar Çizim Araçları Dairesel Çoğaltmayı Düzenle
Tools Sketch Tools Edit Polygon Araçlar Çizim Araçları Çokgeni Düzenle
Tools Sketch Tools Create Sketch from Selections Araçlar Çizim Araçları Seçimlerden Çizim Oluştur
Tools Sketch Tools Repair Sketch Araçlar Çizim Araçları Çizimi Onar
Tools Sketch Tools SketchXpert Araçlar Çizim Araçları SketchXpert
Tools Align Sketch Araçlar Hizala Çizim
Tools Align Align Grid/Origin Araçlar Hizala Izgarayı/Orijini Hizala
Tools Align Modify Araçlar Hizala Değiştir
Tools Align Close Sketch to Model Araçlar Hizala Çizimi Modele Göre Kapat
Tools Align Check Sketch for Feature Araçlar Hizala Unsur İçin Çizimi Denetle
Tools 2D to 3D Front Araçlar 2B’den 3B’ye Ön
Tools 2D to 3D Top Araçlar 2B’den 3B’ye Üst
Tools 2D to 3D Right Araçlar 2B’den 3B’ye Sağ
Tools 2D to 3D Bottom Araçlar 2B’den 3B’ye Alt
Tools 2D to 3D Left Araçlar 2B’den 3B’ye Sol
Tools 2D to 3D Back Araçlar 2B’den 3B’ye Geri
Tools 2D to 3D Auxiliary Araçlar 2B’den 3B’ye Yardımcı
Tools 2D to 3D Extrude Araçlar 2B’den 3B’ye Ekstrüzyon
Tools 2D to 3D Cut Araçlar 2B’den 3B’ye Kes
Tools Pen Tools Pen Araçlar Kalem Araçları Kalem
Tools Pen Tools Eraser Araçlar Kalem Araçları Silgi
Tools Pen Tools Select Araçlar Kalem Araçları Seç
Tools Pen Tools Ruler Araçlar Kalem Araçları Cetvel
Tools Pen Tools Protractor Araçlar Kalem Araçları Açı ölçer
Tools Pen Tools Convert to Shape Araçlar Kalem Araçları Şekle Dönüştür
Tools Pen Tools Convert to Entities Araçlar Kalem Araçları Objelere Dönüştür
Tools Pen Tools Sketch Picture Araçlar Kalem Araçları Çizim Resmi
Tools Pen Tools Pen Sketch Araçlar Kalem Araçları Kalemle Çizim
Tools Pen Tools Area Hatch/Fill Araçlar Kalem Araçları Alanı Tara/Doldur
Tools Sketch Settings Automatic Relations Araçlar Çizim Ayarları Otomatik İlişkiler
Tools Sketch Settings Automatic Solve Araçlar Çizim Ayarları Otomatik Çöz
Tools Sketch Settings Enable Snapping Araçlar Çizim Ayarları Yakalamayı Etkinleştir
Tools Sketch Settings Shaded Sketch Contours Araçlar Çizim Ayarları Gölgeli Çizim Konturları
Tools Sketch Settings No Solve Move Araçlar Çizim Ayarları Çözümlemeden Taşı
Tools Sketch Settings Detach Segment on Drag Araçlar Çizim Ayarları Sürüklerken Segmenti Ayır
Tools Sketch Settings Override Dims on Drag/Move Araçlar Çizim Ayarları Sürüklerken/Taşırken Boyutların Üzerine Yaz
Tools Pen Settings Pen Properties Araçlar Kalem Ayarları Kalem Özellikleri
Tools Pen Settings Touch Araçlar Kalem Ayarları Dokunmatik
Tools Pen Settings Auto Convert to Shape Araçlar Kalem Ayarları Otomatik Şekle Dönüştür
Tools Pen Settings Auto Convert to Entities Araçlar Kalem Ayarları Otomatik Objelere Dönüştür
Tools Blocks Make Araçlar Bloklar Yap
Tools Blocks Edit Araçlar Bloklar Düzenle
Tools Blocks Insert Araçlar Bloklar Ekle
Tools Blocks Add/Remove Entities Araçlar Bloklar Obje Ekle/Çıkar
Tools Blocks Rebuild Araçlar Bloklar Yeniden Oluştur
Tools Blocks Save Araçlar Bloklar Kaydet
Tools Blocks Explode Araçlar Bloklar Patlat
Tools Spline Tools Add Tangency Control Araçlar Spline Araçları Teğetlik Denetlemesi Ekle
Tools Spline Tools Add Curvature Control Araçlar Spline Araçları Eğrilik Denetlemesi Ekle
Tools Spline Tools Insert Spline Point Araçlar Spline Araçları Spline Noktası Ekle
Tools Spline Tools Insert Control Vertex Araçlar Spline Araçları Kontrol Tepe Noktası Ekle
Tools Spline Tools Simplify Spline Araçlar Spline Araçları Spline’ı Basitleştir
Tools Spline Tools Convert to Style Spline Araçlar Spline Araçları Stil Spline’ına Dönüştür
Tools Spline Tools Convert to Generic Spline Araçlar Spline Araçları Genel Spline’a Dönüştür
Tools Spline Tools Convert to Interpolating Spline Araçlar Spline Araçları İnterpolasyon Spline’ına Dönüştür
Tools Spline Tools Fit Spline Araçlar Spline Araçları Spline’a Sığdır
Tools Spline Tools Show Spline Handles Araçlar Spline Araçları Spline Tutamaçlarını Göster
Tools Spline Tools Show Spline Control Polygon Araçlar Spline Araçları Spline Kontrol Çokgenini Göster
Tools Spline Tools Show Inflection Points Araçlar Spline Araçları Bükülme Noktalarını Göster
Tools Spline Tools Show Minimum Radius of Curvature Araçlar Spline Araçları Eğrinin Minimum Çapını Göster
Tools Spline Tools Show Curvature Araçlar Spline Araçları Eğriliği Göster
Tools Dimensions Smart Araçlar Ölçümlendirmeler Akıllı
Tools Dimensions Horizontal Araçlar Ölçümlendirmeler Yatay
Tools Dimensions Vertical Araçlar Ölçümlendirmeler Dikey
Tools Dimensions Baseline Araçlar Ölçümlendirmeler Taban Çizgisi
Tools Dimensions Chain Araçlar Ölçümlendirmeler Zincir
Tools Dimensions Ordinate Araçlar Ölçümlendirmeler Ordinat
Tools Dimensions Horizontal Ordinate Araçlar Ölçümlendirmeler Yatay Ordinat
Tools Dimensions Vertical Ordinate Araçlar Ölçümlendirmeler Dikey Ordinat
Tools Dimensions Angular Running Dimension Araçlar Ölçümlendirmeler Açısal Çalıştırma Boyutu
Tools Dimensions Path Length Araçlar Ölçümlendirmeler Yol Uzunluğu
Tools Dimensions Align Ordinate Araçlar Ölçümlendirmeler Ordinat Hizalama
Tools Dimensions Fully Define Sketch Araçlar Ölçümlendirmeler Çizimi Tamamen Tanımla
Tools Relations Add Araçlar İlişkiler Ekle
Tools Relations Display/Delete Araçlar İlişkiler Göster/Sil
Tools Quick Snaps Points Araçlar Hızlı Yakalama Puntolar
Tools Quick Snaps Center Points Araçlar Hızlı Yakalama Merkez Noktaları
Tools Quick Snaps Mid-points Araçlar Hızlı Yakalama Orta noktalar
Tools Quick Snaps Quadrant Points Araçlar Hızlı Yakalama Çeyrek Noktaları
Tools Quick Snaps Intersections Araçlar Hızlı Yakalama Kesişmeler
Tools Quick Snaps Nearest Araçlar Hızlı Yakalama En yakın
Tools Quick Snaps Tangent Araçlar Hızlı Yakalama Teğet
Tools Quick Snaps Perpendicular Araçlar Hızlı Yakalama Dik Açılı
Tools Quick Snaps Parallel Araçlar Hızlı Yakalama Paralel
Tools Quick Snaps Horizontal/Vertical Araçlar Hızlı Yakalama Yatay/Dikey
Tools Quick Snaps H/V To Points Araçlar Hızlı Yakalama H/V’den Noktalara
Tools Quick Snaps Length Araçlar Hızlı Yakalama Uzunluk
Tools Quick Snaps Grid Araçlar Hızlı Yakalama Izgara
Tools Quick Snaps Angle Araçlar Hızlı Yakalama Açı
Tools Geometry Analysis Araçlar Geometri Analizi
Tools Equations Araçlar Denklemler
Tools Thickness Analysis Araçlar Kalınlık Analizi
Tools Symmetry Check Araçlar Simetri Denetlemesi
Tools MBD Dimension Auto Dimension Scheme Araçlar MBD Dimension Otomatik Ölçümlendirme Düzeni
Tools MBD Dimension Location Dimension Araçlar MBD Dimension Bölgesel Ölçülendirme
Tools MBD Dimension Size Dimension Araçlar MBD Dimension Boyut Ölçülendirmesi
Tools MBD Dimension Basic Location Dimension Araçlar MBD Dimension Temel Konum Ölçülendirmesi
Tools MBD Dimension Basic Size Dimension Araçlar MBD Dimension Temel Boyut Ölçülendirmesi
Tools MBD Dimension Datum Araçlar MBD Dimension Datum
Tools MBD Dimension Geometric Tolerance Araçlar MBD Dimension Geometrik Tolerans
Tools MBD Dimension Pattern Feature Araçlar MBD Dimension Çoğaltma Unsuru
Tools MBD Dimension General Profile Tolerance Araçlar MBD Dimension Genel Profil Toleransı
Tools MBD Dimension Show Tolerance Status Araçlar MBD Dimension Tolerans Durumunu Göster
Tools MBD Dimension Import Scheme Araçlar MBD Dimension Düzen Al
Tools MBD Dimension Copy Scheme Araçlar MBD Dimension Şemayı Kopyala
Tools MBD Dimension Delete All Tolerances Araçlar MBD Dimension Tüm Toleransları Sil
Tools MBD Dimension TolAnalyst Study Araçlar MBD Dimension TolAnalyst Etüdü
Tools Macro Edit Araçlar Makro Düzenle
Tools Macro New Araçlar Makro Yeni
Tools Macro Record Araçlar Makro Kaydet
Tools Macro Run Araçlar Makro Çalıştır
Tools Macro Stop Araçlar Makro Durdur
Tools Evaluate Measure Araçlar Hesapla Ölçüm
Tools Evaluate Markup View Araçlar Hesapla İşaretleme Görünümü
Tools Evaluate Mass Properties Araçlar Hesapla Kütlesel Özellikler
Tools Evaluate Section Properties Araçlar Hesapla Kesit Özellikleri
Tools Evaluate Performance Evaluation Araçlar Hesapla Performans Değerlendirmesi
Tools Evaluate Check Araçlar Hesapla Denetle
Tools Evaluate Interference Detection Araçlar Hesapla Engelleme Algılama
Tools Evaluate Import Diagnostics Araçlar Hesapla Alma Tanılama
Tools Evaluate Deviation  Analysis Araçlar Hesapla Sapma Analizi
Tools Evaluate Body Compare Araçlar Hesapla Gövde Karşılaştırma
Tools Add-Ins Araçlar Eklentiler
Tools Save/Restore Settings Araçlar Ayarları Kaydet/Geri Yükle
Tools Customize Araçlar Kişiselleştir
Tools Options Araçlar Seçenekler
Window Span Displays Pencere Ekranları Kapla
Window Viewport Single View Pencere Görünüm Penceresi Tek Görünüm
Window Viewport Two View – Horizontal Pencere Görünüm Penceresi Çift Görünüm – Yatay
Window Viewport Two View – Vertical Pencere Görünüm Penceresi Çift Görünüm – Dikey
Window Viewport Four View Pencere Görünüm Penceresi Dörtlü Görünüm
Window Viewport Link Views Pencere Görünüm Penceresi Görünümleri Bağla
Window New Window Pencere Yeni Pencere
Window Cascade Pencere Basamakla
Window Tile Horizontally Pencere Yatay Döşe
Window Tile Vertically Pencere Dikey Döşe
Window Arrange Icons Pencere Simgeleri Yerleştir
Window Close All Pencere Tümünü Kapat
Window Browse Open Documents Pencere Açık Belgeleri Gözat
Help Welcome to SOLIDWORKS Yardım SOLIDWORKS’e Hoş Geldiniz
Help SOLIDWORKS Help Yardım Yardım
Help SOLIDWORKS Tutorials Yardım Öğreticiler
Help API Help Yardım API Yardım
Help Use Web Help Yardım Web Yardımı Kullan
Help Search SOLIDWORKS Help Yardım Ara Yardım
Help Search Commands Yardım Ara Komutlar
Help Search Files and Models Yardım Ara Dosyalar ve Modeller
Help Search MySolidWorks Yardım Ara MySolidWorks
Help Search Knowledge Base Yardım Ara Bilgi Bankası
Help Search Community Forum Yardım Ara Tartışma Forumu
Help Search Blogs Yardım Ara Bloglar
Help Search CAD Models Yardım Ara CAD Modelleri
Help Search Training Yardım Ara Eğitim
Help Search Twitter Yardım Ara Twitter
Help Search Youtube Yardım Ara Youtube
Help Release Notes Yardım Sürüm Notları
Help What’s New HTML Yardım Yenilikler HTML
Help What’s New PDF Yardım Yenilikler PDF
Help What’s New Interactive Yardım Yenilikler İnteraktif
Help Introducing SOLIDWORKS (pdf) Yardım SOLIDWORKS’e Giriş (pdf)
Help Moving from 2D to 3D Yardım 2B’den 3B’ye geçiş
Help Check for Updates Yardım Güncellemeleri Denetle
Help Get Support Yardım Destek Alın
Help Activate Licenses Yardım Etkinleştir
Help Deactivate Licenses Yardım Devre Dışı Bırak
Help Show Licenses Yardım Göster
Help My Products Yardım Ürünlerim
Help About SOLIDWORKS Yardım SOLIDWORKS Hakkında

 

PDF olarak indirmek için:

SOLIDWORKS Teknik Destek Müdürü Sertifikalar: CSWE - Elite Engineer

7 YORUM

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin