ABAQUS Dependent ve Independent Tanımlama Arasındaki Fark

0
104

Son güncelleme: 22.08.2023

Bağımlı ve bağımsız parça örneği arasındaki fark nedir?

Bir parça örneği oluşturduğunuzda, bağımlı bir parça örneği veya bağımsız bir parça örneği oluşturmayı seçebilirsiniz. Ayrıca bir parça örneğini düzenleyebilir ve bağımlıdan bağımsıza veya tam tersi şekilde değiştirebilirsiniz. Bir model örneği oluşturduğunuzda, her zaman bağımlıdır.

Bağımlı parça örnekleri

Varsayılan olarak, Abaqus/CAE bir parçanın bağımlı bir örneğini oluşturur. Bağımlı bir örnek yalnızca özgün parçanın işaretçisidir. Aslında, bağımlı bir örnek orijinal parçanın geometrisini ve ağını paylaşır. Sonuç olarak, orijinal parçayı birbirine bağlayabilirsiniz, ancak bağımlı bir örneği birbirine bağlayamazsınız. Orijinal parçayı örgülediğinizde, Abaqus/CAE aynı ağı parçanın tüm bağımlı örneklerine uygular. Bağımlı bir parça örneğinde çoğu değişikliğe izin verilmez; örneğin, bölüm ekleyemez veya sanal topoloji oluşturamazsınız. Ancak, bağımlı bir parça örneğinin geometrisini değiştirmeyen işlemlere yine de izin verilir; örneğin, kümeler oluşturabilir, yükler ve sınır koşulları uygulayabilir ve bağlayıcı bölümü atamaları tanımlayabilirsiniz. Bir parçayı zaten kafeslediyseniz veya parçaya sanal topoloji eklediyseniz, parçanın yalnızca bağımlı bir örneğini oluşturabilirsiniz.

Mesh modülündeki bağımlı bir parça örneğine uyarlamalı bir yeniden meshleme kuralı uygularsanız, Abaqus/CAE orijinal parçayı yeniden meshler ve yeni mesh’i parçanın her bağımlı örneğine uygular.

Tek bir bağımlı parça örneğinin mesh özniteliklerini değiştiremezsiniz; örneğin, örgü tohumları, örgü denetimleri ve öğe türleri. Ancak, orijinal parçanın mesh özniteliklerini değiştirebilirsiniz ve Abaqus/CAE değişiklikleri parçanın tüm bağımlı örneklerine yayar. Orijinal parçayı zaten örgülemiş ve bağımlı örneklerine aynı ağı uygulamış olsanız da, ağ yalnızca Mesh modülünde görünür. Assembly, Interaction ve Load modüllerinde yerel Abaqus/CAE geometrisi ile çalışmaya devam edersiniz. Genel olarak, bağımlı bir parça örneğinin ağını düzenlemek için Mesh Düzenle araç setini kullanamazsınız; ancak, bağımlı bir parça örneğinin düğümlerini düzenlemek ve yansıtmak için Edit Mesh araç setini kullanabilirsiniz. Abaqus/CAE, orijinal örgülü parçanın düğümlerini hareket ettirir ve değişiklikleriniz parçanın tüm bağımlı örneklerinde görünür.

Bağımlı parça örneklerinin avantajları, daha az bellek kaynağı tüketmeleri ve parçayı yalnızca bir kez meshlemeniz gerekmesidir. Buna ek olarak, Abaqus/CAE, parçayı tanımlamak için tek bir düğüm koordinatları kümesi ve eleman bağlantısı ve her parça örneğini tanımlamak için bir dönüşümle birlikte yazarak giriş dosyasında bağımlı bir parça örneğini örnekler.

Bağımsız parça örnekleri

Buna karşılık, bağımsız parça örneği, orijinal parçanın geometrisinin bir kopyasıdır. Bağımsız parça örneği oluşturduğunuz bir parçayı birbirine bağlayamazsınız; ancak, bağımsız örneği birbirine bağlayabilirsiniz. Meshlemeye ek olarak, diğer işlemlerin çoğunu bağımsız bir örnekte gerçekleştirebilirsiniz; örneğin, bölümler ekleyebilir ve sanal topoloji oluşturabilirsiniz. Bağımsız örneklerin dezavantajları, daha fazla bellek kaynağı tüketmeleri ve her bağımsız örneği ayrı ayrı bağlamanız gerekmesidir. Buna ek olarak, Abaqus/CAE, bağımsız parça örnekleriyle giriş dosyasında örneklemeden yararlanmaz – düğüm koordinatları kümeleri ve öğe bağlantısı her bağımsız parça örneği için giriş dosyasına yazılır.

Aynı parçanın hem bağımlı hem de bağımsız bir örneğini oluşturamazsınız. Sonuç olarak, bir parçanın bağımlı bir örneğini oluşturursanız, sonraki tüm örneklerin bağımlı olması gerekir. Aynı argüman bağımsız örnekler için de geçerlidir. Mesh parçalarının örnekleri her zaman bağımlıdır.

Bir örneğin bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğunu belirlemek için Model Ağacı’nı kullanabilirsiniz. Bağımsız bir parça örneğini mesh ettiğinizde, örgü Şekil 1’de gösterildiği gibi parça örneği kabının altındaki Model Ağacında görünür. Ayrıca, Şekil 1’de imleci bir örneğin üzerine getirdiğinizde, Model Ağacı tarafından görüntülenen bilgilerin örneğin bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğu gösterilmektedir.

Şekil 1. Model Ağacı, bir parça örneğinin bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğunu gösterir.
Şirketlerin Daha İyi Ürünler Tasarlamasına Yardımcı Olmak Sertifika :PROFESSIONAL - Simulation

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin