Akıllı Bağlantı Elemanları

Tek araç ile tasarımlarınıza toplu cıvata ve bağlantı elemanlarını ekleyin

1
980

Bir çok SOLIDWORKS kullanıcısı tarafından bilinen Toolbox, makine tasarımlarında çok sık kullanılan makine elemanlarını içerir. Bu bileşenler SOLIDWORKS Toolbox kütüphanesi ile montaj tasarımcılarına sunularak parçaların kütüphane panosundan sürüklenerek montajlara eklenmesi izin vermektedir. Ancak bu bileşenler arasında vidaların kullanımı bir montajda sayıca fazla olabilir. Makine veya yapı bileşenlerinin montajında bağlantı elemanı olarak bir çok faklı boyutta vida kullanılmaktadır. Alt parçalar üzerindeki delik sayıları ve tiplerine göre uygun vida, conta ve somonların seçilerek tek tek yerleştirilmesi pratik olmayabilir. Bu durumda tasarımcılar bazen delikler için seçilen ve yerleştirilen Toolbox vida bileşenini çoğaltarak kopyalar. Ancak deliklerin konumları her zaman çoğaltma kılavuzlarına uygun olmayabilir. Ayrıca delik boyutları farklı olabileceği gibi farklı bileşenlerin üzerindeki deliklere uygun cıvatalar farklılık gösterir ve bileşen çoğaltma unsuru her zaman çözüm olmamaktadır.

Akıllı bağlantı elemanları aracı, SOLIDWORKS montajlarınızda tek bir komut ile tüm cıvataları ve onların ek bağlantı elemanlarını toplu olarak ekleyerek yine buradan yönetmenizi sağlamaktadır. Böylece akıllı bağlantı elemanları komutu tasarımdaki tüm delikler için tek tek Toolbox bileşenlerini sürükleyerek eklemek ve ayrıca ayrı conta ve somun gibi diğer bağlantı elemanların uygun konfigürasyonlarını eklemek için sunulmuş bir araçtır.

SOLIDWORKS, akıllı bağlantı elemanları () aracı ile montaj ortamında bulunan alt bileşenler üzerindeki delikleri algılayarak otomatik olarak deliklere uygun cıvata eklemektedir. Ek olarak bu cıvatalara uygun contalar ve somunları ise ekleme seçeneklerini sunmaktadır. Program tarafından otomatik olarak seçilen Toolbox bileşenlerinin tipini, boyutunu ve uzunluğunu aynı komutun içindeki menüden kolayca değiştirilebilirsiniz. Bu araç ile bir alt parçayı seçerek söz konusu parçanın üzerindeki tüm delikler için uygun Toolbox bileşenini  oluşturabilir veya otomatik oluşturulan bileşenleri değiştirerek tercih edilen tipi ve ölçüyü seçebilirsiniz.

Akıllı Bağlantı Elemanları Aracına Erişim

Akıllı Bağlantı Elemanları unsuru montaj şablonlarında bulunmaktadır. Komutun çalışması için montaj içinde en az bir bileşenin bulunması ve bileşenin içinde delik olarak algılanan unsur veya unsurların olması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığında komut, uyarı vererek çalışmamaktadır. Programın delikleri algılaması için gövde üzerindeki delikler dairesel geometrilerden oluşmalıdır. Bunun yanı sıra ilgili delikler ekstrüzyon ile kesim, delik sihirbazı ve bu unsurların çoğaltmaları şeklinde olması gerekmektedir. Katı gövdenin referans çiziminde bulunan dairesel boşluklar delik olarak algılanamamaktadır (Bu konu ileride komut ipuçları başlığında daha detaylı açıklanacaktır).  

Akıllı Bağlantı Elemanları aracının kısa yol butonu Montaj sekmesinde bulunmaktadır. Ayrıca Ekle üst menüsünün içinden de bu komutu çalıştırabilirsiniz. 

Akıllı Bağlantı Elemanları erişim konumları
Akıllı Bağlantı Elemanları erişim konumları
Akıllı Bağlantı Elemanları delik uyarısı
Montajda delik olarak herhangi bir unsur algılanmadığında resimdeki ileti görüntülenerek komut başlatılamayacaktır

Akıllı Bağlantı Elemanları Komutunun Kullanımı ve Seçenekleri

1. Akıllı Bağlantı Elemanları Ekleme Uygulaması için Seçimlerin Yapılması

Bu komutu çalıştırdıktan sonra ara yüzün sol tarafında komut seçenekleri menüsü açılacaktır (PropertyManager). Bu menüde öncellikle Seç kutusuna tıklayarak deliklerin algılanması için alt bileşenler, yüzler, veya doğrudan unsurlar model üzerinden seçilebilir. Tüm bileşenlerdeki deliklerin algılanması için Tümünü Doldur seçeneği sunulur. Seçimler tamamlandıktan sonra Ekle butonu ile sonuçlar oluşturulur ve eklenecek olan bağlantı elemanları (Toolbox Bileşenleri) için ön izleme yansıtılır. 

Akıllı Bağlantı Elemanları Seçenekler
1) Seçim kutusunda model üzerinde seçimler sonucunda delik olarak algılanan unsurlar listelenir. 2) Ekle butonu ile Seçilen deliklere uygun bağlantı elemanı bileşeni ön izlemeli olarak oluşur. 3) Tümünü Doldur seçeneği ile komut tüm alt bileşenleri tarayarak delik olarak algılanan unsurların hepsini otomatik olarak seçer. 4) Sonuçlar kutusunda seçilen deliklerin çapları ve derinliklerine uygun Cıvata tipleri gruplar halinde listelenir. 5) Gruplamayı Düzenle butonu ile Sonuçlar kutusundaki gruplar halinde otomatik olarak seçilen bağlantı elemanlarının standartları ve tipleri değiştirilebilir.
Akıllı Bağlantı Elemanları deliklerin tanımlanması
Ürün ağacından alt bileşen seçerek içerisinde delik olarak algılanan unsurlar otomatik olarak listelenir
Model üzerinden seçilen yüzlerde, delik olarak algılanan tüm unsurlar listelenir
Model üzerinden seçilen yüzlerde, delik olarak algılanan tüm unsurlar listelenir
Akıllı Bağlantı Elemanları otomatik delik seçimi
Model üzerinde doğrudan delik seçilebilir. Deliğin bağlı olduğu unsurdaki tüm diğer delikler otomatik olarak seçime dahil edilir

Delik unsurları seçilip Ekle butonuna tıklandıktan sonra deliklerin boyutlarına göre program tarafından otomatik bir şekilde bağlantı elemanları atanır. Bu bileşenlerin ön izlemesi oluşur ve Sonuçlar kutusunda gruplar halinde listelenir.

Akıllı Bağlantı Elemanları komutu ile delik çaplarına ve uzunluklarına uygun bağlantı elemanları program tarafından otomatik bir şekilde seçilmektedir. Bağlantı elemanlarının model üzerinden tıklayarak konfigürasyon kısa yolu ile boyutlarını değiştirebilirsiniz. Buna ek olarak Sonuçlar listesinden her hangi bir grubu seçip Özellikler sekmesinde bulunan Boyut, Uzunluk, Sürme tipi Dış uzunluğu ve görünümü gibi parametreleri değiştirerek grupları kişiselleştirebilirsiniz. Boyut değiştirirken her iki yöntem grup bazlı değişikliğe sebep olup gurubun tüm bağlantı elemanları değişiklikten etkilenir.

Akıllı Bağlantı Elemanları Yerleşimi
Akıllı Bağlantı Elemanları Yerleşimi

 

Akıllı Bağlantı Elemanları boyut değiştirme
Otomatik tanımlanan bağlantı elemanlarının boyutunu değiştirmek hem model üzerinden hem de komut menüsünden mümkündür
Akıllı Bağlantı Elemanları Sonuçlar grubu seçim
Sonuçlar kutusunda her hangi bir grubu elemek için sağ tıklayarak silebilirsiniz

2. Akıllı Bağlantı Elemanları Aracıyla Atanan Bağlantı Bileşenlerin Tipini Değiştirmek

Uygulama tarafından deliklere uygun otomatik olarak program tarafından seçilen cıvataların özellikler ve konfigürasyonlarını değiştirebilmekten bahsetmiştik. Ek olarak söz konusu cıvataların standartlara göre tipini ve çeşidini değiştirmek de mümkün. Bu değişiklik için Sonuçlar kutusunun altında bulunan Grupları Düzenle komutuna tıklayarak işlem yapabiliriz.

Akıllı Bağlantı Elemanları standart, tip, özellik ve konfigürasyon değiştirme
A) Bu bölümden bağlantı elemanının standardı veya tipi değiştirilebilir B) Bu bölümde bulunan seçenekler ile bağlantı elemanının özellikleri ve konfigürasyonları değiştirilir
Akıllı Bağlantı Elemanları Gruplama Düzenleme ve Bağlantı Elemanları Düzenleme
Gruplamayı Düzenle ve Bağlantı Elemanları Düzenle menüleri arasında geçiş yapmak mümkün

Gruplamayı düzenle komutunda grupları silmek, grup içindeki bileşenlerin (cıvata ve vidalar) yönünü değiştirmek ve konfigürasyonunu değiştirmek mümkündür. Değişiklik yapmak için bileşenin bulunduğu grubun yanındaki (+) işaretine tıklanır. İçindeki cıvata dizileri sekmesi açıldıktan sonra dizilerin üzerinde sağ tıklama yapılır. Açılan menüdeki komutlar ile tercih edilen düzenlemeler yapılabilir. Program tarafından delikler için uygun olarak seçilen cıvataların bütünüyle türünü veya standardını değiştirmek için cıvata dizisi üzerine sağ tıklayarak Bağlantı elemanı türünü değiştir komutuna tıklayabilirsiniz. 

Akıllı Bağlantı Elemanları tür değiştirme, silme, ters çevirme ve özellikler
1) Bağlantı elemanı türünü değiştir komutu ile sağ taraftaki menüde sunulan standartlar ve türler arasından tercih yapılarak cıvatanın türü değiştirilebilir 2) Sil komutu ile cıvata serisi silinir 3) Ters Çevir komutu ile cıvata serisinin yönü değiştirilebilir. Bu komut, deliklerin parçadaki yüzü seçerek delikler tanımlandığında etkinleşmektedir 4) Özellikler komutunu tıklayarak söz konusu cıvata serisinin konfigürasyonları ve uzunlukları değiştirilebilir

Not: Özellikler sekmesinde yorum kutusuna yazılan not, bileşenin söz konusu konfigürasyonuna eklenmektedir.

Bağlantı elemanın seçilen konfigürasyon özelliklerinde yorum eklenebilir

3. Cıvatalara Ek Bağlantı Elemanları 

Cıvataların yanında somun, conta, yaylı kilitler gibi bir çok bağlantı elemanı kombinasyonu eklenebilmektedir. Bunun için cıvatanın baş tarafına Üst Yığın, uç tarafına ise Alt Yığın olarak bileşen tanımlanarak mevcut cıvataya uygun ölçülerde diğer bağlantı elemanları eklenebilmektedir. Üst yığın ve alt yığın olarak birden fazla ek bağlantı elemanı eklenebilir ve söz konusu bağlantı elemanlarına Alt/Üst yığın kutusunda tıklayarak özellikler kısmında kişiselleştirebilirsiniz. 

Akıllı Bağlantı Elemanlarına ek bağlantı elemanları ekleme
1) Bağlantı elemanın baş tarafında eklenen diğer bağlantı eleman çeşitleri buradan eklenir 2) Bağlantı elemanın sonuna diğer bağlantı eleman çeşitleri buradan eklenir 3) seçilen bağlantı elemanın uzunluğu ve parametreleri buradan kişiselleştirilerek konfigürasyonu seçilir.
SOLIDWORKS Teknik Destek Mühendisi | Sertifikalar: CSWE

1 Yorum

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin