Cimatron 14 CAM Yenilikleri

0
1704

Son güncelleme: 24.04.2023

Cimatron 14 ile birlikte yapılmış olan bir çok geliştirme içerisinden CAM kategorisine dahil edilmiş özellikler aşağıda açıklanmaktadır.

Daha Hızlı Re-Machining – Kalan Talaş İşleme Programlaması

Guided Cleanup Uygulaması

Guided Cleanup, daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli şekilde kalan talaş işleme sürecini kontrol etmek ve yönetmek için yeni bir uygulamadır. Bu uygulama, tamamlayıcı kalan talaş işleme operasyonu olarak, farklı yönlerde takım yanaşmalarının gerekli olduğu büyük parçalarda en iyi sonucu verir. Örneğin: Otomotiv parçalarındaki geniş kalıp çekirdekleri. Tüm kalan talaş işleme operasyonları için tek bir yönde işleme yapmak mümkün değildir. Guided Cleanup işlemi, kalan talaşın işleneceği her bölge için kullanıcıya farklı işleme yönleri tanımlama imkanı sağlar. Uygulama iki ana aşamadan oluşmaktadır.

Re-Machine Segment Tablosu

Bu araçta, sistem daha önce kullanılmış bir referans kesici takım için işlenmemiş tüm bölgeleri (segmentleri) saptar. Tüm veriler grafik alanda görüntülenir ve Re-Machine Segmet Tablosu üzerinden kontrol edilir.

Bu tablo çeşitli talaş temizleme segmentleri oluşturmak ve kontrolü ele almak için bir kullanıcı arayüzü ortamıdır. Segmentler, aşağıda belirtilmekte olan yeni bir Guided Cleanup prosedürü için bir tanımlamadır.

Kalan talaş tanımlama sürecini daha iyi yönetmek için, kullanıcı zaten işlenmiş olan segmentleri gizleyebilir. Kullanıcı daha sonra her segment için tercih edilen bir işleme yönü ayarlayabilmesi yanı sıra segmentleri düzenleyebilir. En iyi sonucu ve en hızlı işleme süresini elde etmek amacıyla segment tanımlamalarının kontrolü için çok sayıda seçenek mevcuttur. Örneğin, kullanıcı segmentleri kırpabilir, bölebilir ve silebilir.

Guided Cleanup Prosedürü

Daha önceden tanımlanmış olan segmentleri ve yönlerini kullanan yeni bir prosedür. Her segment veya segment grubu kendisi ile bağlantılı yönde işleme yapar, 3+2 eksen prosedüre dönüştürür. Avantajı, kapsamlı kompleks parçaların işleme yönlerinin daha iyi şekilde kontrol edilmesidir.

Geliştirilmiş Finiş ve Kaba Talaş Seçenekleri

Cimatron 14 yeni Barrel türü takımlardan istifade ederek işleme süresini üç kata kadar düşürmek için geliştirilmiş Kaba Talaş ve Bitirme işleme stratejileri içermektedir. Bu, aynı yüzey kalitesini koruyarak daha geniş adımlar kullanılmasına izin veren takımların geniş yüzeylerinden kaynaklıdır.

Barrel Türü Takımların Desteği

Barrel takımlar profilleri boyunca değişken yarı çaplara sahip bir kesici takım ailesinin genel ismidir. Cimatron, Kaba Talaş ve Bitirme prosedürleri yanı sıra artık 5 Eksen modül içerisinde Barrel, Lens ve Oval takımları destekliyor.

Kaba Talaş İşleme Süresinde İyileştirme

Kaba Talaş ve Yarı Kaba Talaş işlemlerde işleme süreleri ortalama %20 ile %40 oranında düşürüldü.

5-Eksen Tilting

5-Eksen Tilting, tutucunun Parça, Stok ve Fikstür ile çarpışma korumalı bir takımyolu düzeni sağlaması amacıyla kullanılır. 5-Eksen Tilting yetenekleri bu versiyonda daha iyi yüzey kalitesi ve daha hızlı işleme süresi için kısa takımlardan istifade ederek önemli ölçüde geliştirildi.

5-Eksen Tilting Kalitesi Artırıldı

5-Eksen Tilting algoritması fazlasıyla geliştirildi. Şimdi daha fazla kullanıcı kontrolü ile birlikte daha pürüzsüz, daha iyi yüzey kalitesi sağlamaktadır.

Yeni ‘Convert to 5-Axis – 5-Eksen’e Dönüştür’ Prosedürü

Kullanıcı artık 3 eksen prosedürü tekrar hesaplatmaya gerek duymadan ‘Convert to 5-Axis – 5-Eksen’e Dönüştür’ prosedürü ile 5 eksene modifiye ederek hesaplama süresinden tasarruf edebilir.

Tilting-Takım Yatırma operasyonu tanımlamak için 2 seçenek bulunmaktadır:

  • Otomatik – Bir önceki versiyonda olduğu gibi sistem 5-eksen takımyolunu otomatik hesaplayacaktır.
  • Referans Kullanarak – Kullanıcı, referans geometrileri (konturlar ve noktalar) doğrudan takım yatırma-eğme yöntemine referans olarak kullanabilir ve daha iyi kontrol ve daha hızlı takımyolu hesaplaması elde edebilir. Bu seçenek cepler ve elektrotlar gibi basit parçalar için daha etkin olarak kullanılmaktadır.

Plaka, Levha, Sac İşleme Otomasyonu

Cimatron 14, daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli Plaka, Levha, Sac işleme için bir çok önemli geliştirme içermektedir.

Unsura Dayalı İşleme – Bu yeni yetenekler dizisi, kullanıcıların plakaları, sac ve levhaları her zamankinden daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli şekilde programlama yapmasına olanak sağlar. Daha fazla otomasyon ve atölye standardizasyonu için cep şablonları ve sıralama kullanımı, delik, cep ve pahlar için unsur tanımlama ve yönetim araçları içerir.

Plaka, Levha, Sac İşleme Modülü özel otomasyon araçları kullanarak, programlamayı basitleştirmek için artık yeni Unsura Dayalı İşleme yetenekleri içermektedir. Bu yeni yetenekler, cepler, delikler ve pahları otomatik olarak tanımlamak için güçlü tanımlama ve yönetim araçları, yuva kapamaları içeren işleme otomasyonu için cep şablonları, hayali pah algılama ve tutucu çarpma önleyici içeren pah prosedürleri ve otomatikleştirilmiş Facing – Alın İşleme prosedürü içermektedir.

Güçlü Cep Tanımlama

Bir plakada bütün ceplerin başarılı bir şekilde tanımlanması, cep işleme sürecinin otomatikleştirilmesi için bir ön adımdır. Cimatron 14, Unsura Dayalı İşleme aracının güvenilirliğini önemli ölçüde artıran geliştirmeler ve yeni fonksiyonlar içerir. Bununla beraber, artık daha fazla cep türü başarılı şekilde tanımlanabilir ve daha sonraki prosedürlerde ve şablonlarda kullanılabilir.

Cep özelliklerini NC Prosedürler Üzerinde Uygulama

Tanımlı Cep özellikleri artık 2.5-Eksen ve 3-Eksen prosedürler için seçim objesi olarak kullanılabilir. Cep özelliklerini alan ilgili geometri prosedür tarafından otomatik olarak seçilir. Örnek olarak, ‘Volume Pocket’ prosedürü bir cebin hacmini alır, ‘Finish’ prosedürü yüzeyleri alır ve ‘Profile’ prosedürü ise konturları ve Z değerlerini alır.

Cep işleme Otomasyonu için Şablon Kullanımı

Cepler Şablon kullanımı çoklu cepleri işlemek için daha hızlı, daha güvenli ve daha basit bir programlama sunan yeni bir metottur. Bir çok durumda, cep işlemeleri benzer NC prosedür dizileri gerektirir. Bu diziler örnek olarak, Kaba Talaş işleme, duvar Finişleme, taban Finişleme, Kalan Talaş Temizleme, Pah İşleme vs. içerir. Bir iş birden fazla cep işlemeyi gerektirdiğinde, programlamak uzun bir zaman alabilir ve insan kaynaklı hataların olasılığını artırabilir.

Kullanıcı artık herhangi bir prosedür sıralamasını seçerek bir Şablon tanımlayabilir ve oluşturabilir. Şablon bir defa tanımlandığında, kullanıcı onu herhangi bir Cep unsuru üzerinde uygulayabilir. Şablonların kullanımı, kullanıcıya tek bir operasyonda, tüm cep unsurlarına komple bir işleme sürecini uygulama, programlama süresinde tasarruf ve kullanıcı hatalarını önleme imkanı sağlar.

Facing – Alın İşleme Prosedür Otomasyonu

Kullanıcılar artık daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli şekilde alın temizleme operasyonları oluşturabilmesi için yeni Alın İşleme prosedürünü kullanabilir. Facing – Alın İşleme prosedürü normalde işlenecek olan başlangıç stoğunu hazırlayan ilk operasyondur. Yeni Facing – Alın İşleme prosedürü, açık bölgeleri, işleme yönlerini, dairesel köşeleri ve dairesel bağlantıları destekleyen akıllı bir otomatik algoritmaya sahiptir. Ayrıca Parça ve Stok geometrisini veya kullanıcının manuel seçimlerini kullanan esnek seçim metotları destekler.

Chamfering – Pah Prosedür Otomasyonu

Artık daha hızlı ve daha güvenli programlama için pahlı kenarları algılayan yeni otomatik bir fonksiyonellik Pah prosedürü içerisinde bulunmaktadır. Bu otomatik fonksiyonellik hem “Hayali” pahları (keskin kenarlar) hem de “Tasarlanan” pahları algılar ve kullanıcı talebine dayalı olarak bunları otomatik olarak Pah takımyolu için seçim objesi olarak kullanır.

Cep içindeki Yuvaların Otomatik Kapatılması

Cep Yöneticisi tarafından oluşturulan cepler, alt tabanlarında soket alanları (örn. delikler, slotlar) içerebilir. Otomatik işleme prosedürlerini olduğu gibi ceplere uygulamak, kullanıcının geçici çözümlerle ekstra çaba göstermesini gerektiren verimsiz bir takımyolu sonucu oluşturabilir.

Artık, altında soket alanları bulunan cepler aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak doğru şekilde işlenmiş olacaktır:

  • Genel durumlar için, otomatik olarak sistemin cebin tabanındaki tüm soketleri kapamasına izin vererek işleme.
  • Daha fazla kullanıcı kontrolü için, manuel olarak belirli yuvaları kapatarak işleme.

Güvenli İşleme

Geliştirilmiş Diş Çekme

Yeni bir diş çekme takımı artık gerçek diş çekme özellikleri ile tanımlanabilir. Bu diş çekme takımı Otomatik Delik Delme prosedürü tarafından oluşturulan iç ve dış dişler için kullanılabilir. Diş işleme gerçek diş hareketlerine göre kalan stoğu güncellemeye dayalı bir takımyolu oluşturur. Hareketler, Navigator ve Simulator içerisinde görülebilir, olası çarpışmaları önler ve kullanıcıya diş çekme işlemi üzerinde daha iyi kontrol imkanı verir.

Çok Kademeli Spindle

Kullanıcılar artık Spindle çarpmaları olmadan daha güvenli takımyolları oluşturabilmek için birden fazla Spindle kademesi tanımlayabilir.

Finish İşleme Kalitesi

Finishing – Bitirme prosedürleri artık giriş ve çıkış hareketlerinde Stoğu dikkate alarak daha güvenli bir takımyolu oluşturmayı ve takım kırılmalarının önüne geçilmesini sağlar.

İşleme Otomasyonu

Yeni Şablon Seçim Aracı

Şablonların seçilmesinde, düzenlenmesinde ve atanmasında kullanıcıya daha iyi kontrol ve esneklik sağlayan ve bunun neticesinde daha fazla verim ve daha hızlı programlama süresi sağlayan yeni bir araçtır. Birçok durumda, kullanıcı defalarca bir dizi şablonu seçmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu sıkıcı bir süreç olabilir ve kullanıcı hatalarına meyillidir.

Artık kullanıcının aşağıda sıralı operasyonları destekleyen yeni bir ‘Template Selection – Şablon Seçimi’ aracı bulunmaktadır: Şablonları ekleme ve kaldırma, serideki şablonların sırasını ayarlama ve şablon serilerini uygulamak için tek tıkla seçim. Ayrıca çoklu şablon seçebilme yeteneği.

Otomatik Delik Delme Geliştirmeleri

Cimatron kullanıcıları tarafından yüksek oranda talep edilen Otomatik Delik Delme için yapılan geliştirmelerin ve kaldırılan limitlemelerin bir listesi.

Helisel Profil

Geçmişte kullanıcılar Rampa açısını tanımlayabilirlerdi ancak dikey adımı (veya Hatveyi) tanımlayamazdı. Dik adım kullanıcı tarafından hesaplanması gerekiyordu. Yeni ‘Helical Profile – Helisel Profil’ ile, hem dik adımı hem rampa açısını tanımlamak, kullanıcı hesaplamasını ve muhtemel insan hatalarını önlemek mümkündür.Oyuklu Deliklerin Sıralanması

Oyuklu delikler üzerinde tanımlanmış olan delik şablonları, aksine oyuklara sahip olmayanlar üzerinde kullanılamaz. Bu limitleme, kullanıcının tanımlaması ve yönetmesi gereken delik şablonlarının sayısını artırmaktadır. Bu durumu önlemek için yeni “Ignore Breaches” seçeneği ekleme yapıldı.

Manuel Sıralama

Bir nokta üzerine manuel olarak tanımlanmış bir deliğe manuel olarak bir sıralama yüklendiğinde, sistem artık genel bağlantı noktalarını (ST, DP, MD, BT, SB, SH) korur. Bu özellik bağlantı noktalarını yeniden tanımlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Genel

Makino CSG – Çarpma Güvenlik Koruması Arayüzü

Cimatron artık Makino CSG (Collision Safe Guard – Çarpma Güvenlik Koruması) uygulamasıyla veri paylaşmak için bir arayüz sunuyor. Makino CSG arayüzü var olan Vericut ve Eureka arayüzüne bir ek’tir. Cimatron ve Makino CSG arasındaki bu arayüz, Cimatron ile 3 eksen ve 5 eksen programlamalarda stok parça, fikstür ve tezgaha ile kontrol ederek gerçek zamanlı çarpma kontrolü sağlar.

Skeleton – İskelet Çizgi

Herhangi bir 2B yazı veya taslaktan orta çizgi oluşturmak içindir. Bu fonksiyon yazı işlemek için kullanışlıdır.

Finish 3D Step İçerisinde Köşeleri Yuvarlatma

Finish 3D Step artık daha iyi yüzey kalitesi, daha pürüzsüz işleme ve daha uzun takım ömrü sağlayan köşe yuvarlamalara izin verir.

Mesh-Örgü Geometriler Üzerinde 5 Eksen İşleme

Yeni 5-Eksen Projection-Yansıtma NC prosedürünü kullanarak bir mesh geometri üzerinde işleme yapılabilir.

NC Modülü/CAD Modunda Mesh Operasyonların Kullanımı

Mesh geometri üzerinde bir NC prosedür uygulama becerisi ile birlikte yeni Mesh oluşturma ve düzenleme fonksiyonları artık NC uygulaması için kullanılabilmektedir. Part kısmında bulunan Mesh menüsü altında daha fazla ayrıntı görebilirsiniz.
Aşağıdaki Mesh komutları NC uygulamalar için CAD araçlarındaki kullanılabilirliğini geliştirir: Remesh, Volume Text, Split & Copy, Offset & Shell ve Mesh Tanılama.

Cimatron Teknik Destek Sorumlusu

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin