Cimatron 14 Sac Kalıp Tasarımı Yenilikleri

0
400

Cimatron 14 ile birlikte yapılmış olan bir çok geliştirme içerisinden Sac Kalıp Tasarımı kategorisine dahil edilmiş özellikler aşağıda açıklanmaktadır.

Sac Kalıp Doğrulaması için AutoForm ile birlikte yeni Simülasyon ve Şerit Tasarımı yetenekleri

Kalıp üreticilerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri kalıbı üretmeden önce şerit tasarımını doğrulamaktır. Tipik bir sac kalıbı tasarım süreci, SpringBack – Geri Yaylanma etkisinin, kırpma optimizasyonu ve arzu edilen sonucu değiştirebilecek diğer yönlerin analizine bağlı olarak asıl ürünün birkaç denemesi sonucunda elde edilebilmektedir. Deneme sayısını azaltmak ve tasarımcının kalıbı üretmeden önce tasarımı doğrulayabilmesini sağlamak adına Cimatron 14 Şerit Tasarım Simülasyonu için yeni bir çözüm sunmaktadır. Bu çözüm, Cimatron ile AutoForm programının bir ürünü olan ProgSim Simülasyonu arasındaki entegrasyonu ile sağlanmaktadır. Bu entegrasyon, AutoForm için yarı otomatik bir veri hazırlığı içeren, AutoForm ortamında simülasyonu çalıştıran ve tasarım ayarlamaları için Cimatron içerisine simulasyon sonuçlarını geri yükleyerek gösteren üç aşamalı bir süreci desteklemektedir.

Veri Hazırlama

Referans Veri Hazırlama

Bir şerit Cimatron’da tasarlandığında ve AutoForm ile simulasyona hazır hale getirildiğinde, Cimatron ve AutoForm arasında hızlı ve kesintisiz veri paylaşımı sağlamak için yarı otomatik bir yardımcı araç kullanılmaktadır.

AutoForm için veri hazırlama, başarılı ve doğru bir simülasyonu yönetmek için önemli bir adımdır.
‘Export to AutoForm’ işlevi, kullanıcının Şeritten AutoForm entegrasyonu için gerekli bilgileri (e.g. Pilot, Trimming, Forming, Cams) doğrudan seçmesine yardımcı olan interaktif bir yönlendirici iletişim aracıdır. Daha hızlı ve daha güvenli bir seçim için bazı öğeler bu araç tarafından otomatik seçilmektedir ve bazıları ise manuel seçim gerektirmektedir.

Kinematik Animasyon Ekranı

AutoForm için verileri hazırlarken ve tüm gerekli objelerin gerçekten seçili ve doğru tanımlı olduğundan emin olmak için kullanıcıya yardımcı olabilecek yeni bir görsel araç bulunmaktadır.

ProgSim – AutoForm Simülasyonu

Cimatron’un AutoForm ProgSim ile entegrasyonu, kullanıcının Cimatron’da oluşturmuş olduğu komple bir şerit tasarımını doğrudan AutoForm çalışma ortamına yüklemesine ve simülasyonu devam eden tek bir işlemde çalıştırma olanağı sağlar.

AutoForm ProgSim, Cimatron kullanıcılarına aşağıdaki işlevsellikleri sağlar:

 • Formlandırılabilir analiz görselleştirme
 • Taşıyıcı simülasyonu
 • Genişletilmiş malzeme özellikleri
 • Her araç için farklı kuvvet tanımlama
 • Geri Yaylanma telafisi
 • Trim hattı optimizasyonu
 • Cimatron işbirliği ile simülasyon sonucu verileri oluşturma

Simülasyon sonuçlarını okuma ve Cimatron içerisinde gerekli değişiklikleri uygulama

AutoForm’dan Veri Aktarımı

Simülasyon sonuçlarını aldıktan sonra, kullanıcı Cimatron içerisinde sonuçları okuyabilir, yönetebilir ve görüntüleyebilir. Bu güçlü yetenek Cimatron kullanıcılarının simülasyonda bulunan sorunlarını düzeltmesine ve kesintisiz şekilde devam eden bir süreçte Sac Kalıp tasarımlarını optimize etmelerini sağlar.

‘Import to AutoForm’ ileti penceresi, Cimatron’da açık ve görüntülenen öğeler üzerinde tam kontrol sağlar.  Bu araç, farklı istasyonların daha iyi görselleştirilmesinin ve gerekli olmayan öğelerin gizleme/gösterme seçimi konusunda zaman tasarrufu sağlar.

Bu araç ile kullanıcı şunları yapabilir:

 • Her istasyon için Simülasyon sonuçlarını okuyun
 • Geri Yaylanma sonucunu bir Mesh olarak görüntüleyin
 • Geri Yaylanma telafisi için sapma verilerini Cimatron’a aktarın
 • Doğru zımbalar için Trim Hattını optimize edin

Daha Hızlı ve Akıcı Tasarım için Ek Sac Kalıp Tasarımı Yetenekleri

Addendum Faces

Hızlı ve kolay bir yoldan model yüzeyi ile taban yüzeyi arasına ek yüzeyler tanımlamak ve oluşturmak amaçlı yeni bir yetenektir. Önceden tanımlanmış Kesit Formu listesi, eklenecek ilave yüzeylerin tanımlanması için kullanılabilir. Bu yeni yetenek, çoğunlukla parçaların tasarımında ve bunları tamamlamak için çoklu presler arasında aktarılan Transfer ve Tandem Kalıp tasarımında gereklidir.

Fuzzy Ofset

Bu güçlü yüzey ofset özelliği, kullanıcının kolaylıkla karmaşık bir kabuk yüzeyden yaklaşık bir yüzey ofseti oluşturma imkanı sağlar.

Springback – Geri Yaylanma Noktalarını Kopyala & Aynala

Springback – Geri Yaylanma noktaları tablosundan seçilen noktaları Kopyala/Aynala yapabilme imkanı sağlayan Springback (ve Advance Warping) içerisine eklenmiş yeni bir seçenektir.

“Forming – Form Verme” Araçlarındaki Kuvvetler için “Correction Factor – Düzeltme Faktörü”

Bir “Forming – Form Verme” işleminde FTI kuvvetlerinin “Correction Factor – Düzeltme Faktörü” değerini kontrol edebilen, Preferences Editor içerisinde yer alan yeni bir parametre.

Die Quote – Tekli Verme Raporu için Kuvvet Sütunu

Uygulanan kuvvetler hakkında detaylı bilgilendirme sağlar. X, Y, Z, “Type – Tür” ve “Value – Değer” sütunları artık Die Quote – Teklif Verme raporunda görüntülenebilir.

CEVAP VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin