Tır Lift Harmonik Dinamik Analizi

0
653

Bu makalemizde titreşim analizini gerçekleştirmiş olduğumuz bir tır liftinin harmonik dinamik analizinin SIMULIA Structural Engineer ile nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Tır Lift Titreşim Analizi makalemizde göstermiş olduğumuz mesh, malzeme, section, temas seti ve sabitleme özelliklerini doğrudan kullanarak ilgili çalışmayı gerçekleştireceğiz.

Harmonik Dinamik Analiz, frekans uzayında veriler üzerinden çalışmaktadır. Belirli çalışma frekansları modele tanımlanarak, modelin ilgili frekans koşulları altındaki dinamik davranışı ve yük koşulu incelenmektedir. SIMULIA Structural Engineer rolü ile tasarladığımız modellere dinamik analiz uygulayabilmekteyiz.

Öncelikle ilgili modelde Procedures kısmından Harmonic Response Step seçilmiştir. Harmonik Dinamik Analiz için çalışılacak en alt ve üst sınır frekans aralıkları belirterek frekans adımı belirlenmiş ve böylelikle hesaplanacak modlar belirlenmiş olacaktır. Burada tır lift sisteminin titreşim analizindeki sonuçları göz önünde bulundurularak alt değer olarak 0 Hz, üst limit olarak 200 Hz ve frekans artış miktarı olarak 20 Hz belirlenmiştir. Burada limit ile birlikte 11 mod için hesaplama gerçekleştirilecektir.

Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Senaryosu
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Senaryosu

Sisteme statik analizde olduğu gibi palet üzerinde 5000 N kuvvet aşağı yönlü olacak şekilde uygulanmıştır. Sabitleme kısmı da titreşim ve statik analizde olduğu gibi uygulanmıştır.

Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Yük Uygulama
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Yük Uygulama

İlgili analiz tipinde istenen sonuçların görüntülenebilmesi için çıktı değerleri Simulate sekmesinde yer alan Output kısmından seçilmelidir.

Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Output Belirleme
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Output Belirleme

Görselde görüldüğü üzere, gerilme, deformasyon, gerinme vb. gibi pek çok değer Output kısmından seçilebilmektedir. Harmonik Dinamik analiz için Stress ve Displacement değerlerini seçtik. Dinamik analizlerde frekans-titreşim analizlerine ek olarak deformasyon miktarı ve gerilme gibi değerleri gözlemleyebilmekteyiz.

Ayrıca burada frekans adımına göre sonuç çıkışlarını da belirleyebilmekteyiz. Burada her adım sonucun çıktı verecek şekilde seçim gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple harmonik dinamik analiz için hesaplanan 11 mod olması sebebiyle 11 adım için sonuçlar gösterilecektir.

Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Max Von-Mises Gerilmesi
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Max Von-Mises Gerilmesi

Harmonik dinamik analiz sonucunda ilgili frekans değerine ek olarak gerilme sonuçları da gözlemlenebilmektedir. Lift paletine üst kısımdan uygulanan kuvvet etkisi ve ilgili frekans değerinde en yüksek gerilme değeri yaklaşık 78 MPa görülmüştür. Benzer şekilde diğer frekans değerlerindeki sonuçlar da gözlemlenebilmektedir.

Tır Lift titreşim analizi incelediğinde ilk doğal frekans değerinde aşağı yönlü deformasyon görünmektedir. Lift paletine uygulanan yük de aşağı yönlü olması sebebiyle yine ilk doğal frekans gibi düşük frekans değerinde ve ilk modda en yüksek gerilme gözlemlenmiştir. Aynı şekilde en yüksek toplam deformasyon da ilk modda gözlemlenmiş olup 2.7 mm ölçülmüştür.

Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Max Toplam Deformasyon
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Max Toplam Deformasyon

İlgili değerlerden sonra en yüksek gerilme ve deformasyon 8. modda 140 Hz frekans değerinde gözlemlenmiştir. Ancak ilk moda kıyasla düşük değerlerdir. Bu modda diğer modlara nazaran yüksek değerler çıkması ilgili mod şeklinin yük yönüyle aynı doğrultuda düşey yönlü olması etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu modda gerilme değeri yaklaşık 11.5 MPa, deformasyon ise 0.245 mm görülmüştür.

Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Mod 8-140 Hz Gerilme
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Mod 8-140 Hz Gerilme
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Mod 8-140 Hz Deformasyon
Tır Lift Harmonik Dinamik Analiz Mod 8-140 Hz Deformasyon

Frekans-Titreşim analizleri üzerine dinamik analizler gerçekleştirerek statik analizdeki sistemlerin yük altındaki davranışını ve gerilme ve deformasyon değerlerini ölçebilirsiniz.

3DEXPERIENCE SIMULIA Structural  Engineer ile zamana bağlı ve doğrusal olmayan statik, frekans, burkulma, termal, modal ve harmonik dinamik analizler gerçekleştirebilirsiniz.

SIMULIAworks hakkında detaylı bilgi almak için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
Elite Applications Engineer, Sertifikalar: CSWE, CSWE-Simulation

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin