Son güncelleme: 03.08.2023

Üretim süreçleri, birden fazla departman ve faaliyetin işbirliği ile gerçekleştirilir. Bu nedenle, tüm bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması son derece önemlidir. Tasarım veya AR-GE departmanında oluşturulan malzeme listeleri, ürün verileri ve dokümanları, üretim sürecinde gereklilik arz eden unsurlardan sadece birkaçıdır. Bu verilerin doğru bir şekilde ERP sistemlerine aktarılması, üretim sürecinin sorunsuz bir şekilde işlemesine katkı sağlar ve hatalı üretim ya da gereksiz maliyetlerin önüne geçer. Ancak, bu verilerin manuel olarak girilmesi, zaman alıcı ve hata yapma ihtimali yüksek bir süreçtir. Mühendislerin toplam zamanının %20’sini alabilen bu işlem, üretim sürecinin verimliliğini düşürür ve gereksiz maliyetler oluşmasına neden olabilir.

SOLIDWORKS PDM, geliştirdiğimiz API’ler sayesinde bu süreci otomatikleştirir ve hata yapma riskini minimum seviyeye indirir. SOLIDWORKS PDM, malzeme listeleri, ürün verileri ve dokümanları gibi verilerin doğru bir şekilde ERP sistemlerine aktarılmasını sağlar ve bu sayede mühendislerin daha fazla verimli çalışmalarını mümkün kılar.

Bu makalemizde HKTM firmasında yapılan SOLIDWORKS PDM ve ERP sistemi arasındaki entegrasyonun nasıl yapıldığını ve HKTM firması için bu entegrasyonun nasıl fayda sağladığını ele alacağız.

Makalemizdeki konu başlıkları;

 • ERP CAD Entegrasyonunda SOLIDWORKS PDM’in Önemi
 • SOLIDWORKS PDM ile ERP Entegrasyonu için Yazılım Geliştirmeleri
  • Veri Kartında Yapılan Geliştirmeler
   • Hammadde Bilgileri Sekmesi
    • Hammadde Seç Butonu
    • Filtreleme ile Hammadde Seç Butonu
    • ERP’ye Hammadde Aktarma ve Kod Oluştur Butonu
    • Hammadde Stok ve Maliyet Bilgileri Butonu
    • Erken Satın Alma Talebi Oluştur Butonu
   • Parça Bilgileri Sekmesi
  • İş Akışı Düzenlemeleri

ERP CAD Entegrasyonunda SOLIDWORKS PDM’in Önemi

ERP sistemlerinde firmaların işleyişine göre ihtiyaç duyduğu bilgiler değişebilmektedir. Bu bilgilerin doğru olduğundan emin olunması ve yanlış üretim olmaması için güncel bilgilerin ERP sisteminde yer alması gerekmektedir. Entegrasyon öncesinde, bilgilerin doğruluğundan, değişmeyeceğinden veya değişim anında üretim ve sipariş işlemlerinin yapılmayacağından emin olunmalıdır.

SOLIDWORKS PDM, ERP CAD entegrasyonunun temellerini oluşturabileceğiniz bir ortam sunar. Öncelikle montajların referanslarını koruyarak malzeme listelerinin güvenilirliğini sağlar. SOLIDWORKS dosyaları içeriğinde ilgili modelin tarifi için tanım, malzeme, ağırlık, stok kodu gibi birçok metin alanı içerir. PDM veri kartları, tüm bu metin bilgilerini girebileceğiniz kolay ve güvenilir bir ara yüz sunar. Bu veriler, malzeme listelerinin oluşmasına ve  teknik resim antetlerinin otomatik olarak doldurulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda veri kartları, dosya arama ve filtreleme işlemleri yapmanıza olanak sağlar. SOLIDWORKS PDM iş akışları sayesinde revizyon takibini ve yönetimini kolaylaştırır. Ortak çalışma alt yapısı oluşturarak parça ve montajların bozulmadan düzenlenmesini sağlar. Dosyaların imalata veya diğer departmanlara kontrolsüz bir şekilde dağıtılmasını engeller. Tasarım değişikliklerini kimin, ne zaman ve neden yaptığını takip edilmesini sağlar.

SOLIDWORKS PDM’in sağladığı bu avantajlar sayesinde, CAD verilerinin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılır. Entegrasyonun temellerini SOLIDWORKS PDM ile kurarak, doğru verilerin ERP sisteminize aktarılmasını mümkün hale getirebilirsiniz.

SOLIDWORKS PDM ile ERP Entegrasyonu için Yazılım Geliştirilmeleri

HKTM firması, proje bazlı üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak bilinmektedir. Proje bazlı üretim endüstrisinde hemen hemen her ürün özeldir. Bu endüstrilerde, rekabette avantaj sağlayan en önemli unsur hız ve esnekliktir. Yapılmış olan bu entegrasyon bu amaca hizmet etmektedir.

HKTM firması ile ERP programı için gereken bilgileri belirlemek üzere entegrasyon öncesinde şu adımlar atılmıştır: SOLIDWORKS PDM’de bulunması gereken bilgiler için veri kartları ve dosyaların doğru yönetilebilmesi için iş akışı oluşturulmuştur. Veri kartları, manuel olarak doldurulması gereken bilgi giriş alanları içermektedir. Bilgilerin ortak bir dilde doldurulması ve zaman kayıplarının önlenmesi için yazılım geliştirmeleri yapılmıştır. Bu geliştirmeler SOLIDWORKS PDM API’yi kullanarak, firmanın özel talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Veri Kartında Yapılan Geliştirmeler

Üretimi yapılan parçalar için, veri kartında yaptığımız geliştirmeleri iki ana sekmede inceleyeceğiz. Görseldeki sekmeler içerisinde bulunan butonlar ile ERP programına entegrasyon sağlanmaktadır. Bu sekmeler yarı mamulü temsil eden “Parça Bilgileri” ve yarı mamulü üretmek için kullanılan hammaddeyi temsil eden “Hammadde Bilgileri” sekmeleridir.

 

ERP entegrasyonu için düzenlenen veri kartı sekmeleri

 

1.Hammadde Bilgileri Sekmesi

Veri kartında bulunan “Hammadde Bilgisi” sekmesinde, kullanılacak hammadde için bilgi girişi yapılabilecek alanlar vardır. Bu alanlara girilecek bilgiler için ortak bir dil kullanılmalıdır. Ortak dil kullanımı sağlayabilmek için bir veri kaynağı belirlenmiştir. Bu veri kaynağına veri kartında bulunan butonlar ile kullanıcıların ulaşması sağlanmıştır.

1.1.Hammadde Seç Butonu

Firmaların ERP programlarında bulunan hammadde bilgileri ile SOLIDWORKS PDM veri kartında bulunan hammadde bilgilerinin tek bir kaynaktan beslenmesi gerekir. Bilgi kaynağı ERP programı olduğu için ERP veri tabanına ulaşmamızı sağlayan bir buton tasarlanmıştır. “Hammadde Seç” butonu ile ERP programında bulunan hammaddeler, görselde olduğu gibi liste halinde kullanıcının karşısına gelmektedir. Kullanıcılar bu liste içinden istedikleri hammaddeye ulaşabilmek için kolonlarda bulunan filtreleri kullanırlar. Bu sayede hammaddeye hızlıca ulaşırlar. Hammadde seçimi sonrasında bilgiler veri kartına otomatik olarak yazılır. Veri kartında manuel doldurulması gereken alanlar otomatik olarak ve doğru veriler ile doldurulmuş olur.

Hammadde Seç butonu kullanımı
1.2.Filtreleme ile Hammadde Seç Butonu

Hammadde listesini açmadan önce filtrelemek ve istenilen bilgilere daha hızlı ulaşabilmek için filtreleme butonu geliştirilmiştir. Bu filtreleme yöntemi tüm liste açılmadan sadece seçilen grubu listeler veya bilinen ERP kodu ile hammaddeye ulaşmanızı sağlar. Hammaddeye ulaşılmasının ardından seçimler tamamlanır ve bilgiler veri kartına yazılır.

Filtreleme ile Hammadde Seç butonu kullanımı(1)

Filtreleme butonunun yanında bulunan “Veri Kartına Yaz” butonu ise listelerde bulunmayan hammaddeler için kullanılır. Yeni eklenecek hammadde için veri kartı doldurulmalıdır. Veri kartında kalem grubu, kalem türü, malzeme cinsi, malzeme tipi alanları salt okunurdur. Bu alanlar ERP programında hammaddenin sınıflandırılmasını ifade eder. Bu buton sayesinde ERP programının belirlediği sınıflara ulaşılır ve yeni oluşturulan hammaddenin sınıfı tanımlanır. Veri Kartına Yaz butonu ile görseldeki gibi salt okunur alanlar otomatik olarak doldurulur.

Filtreleme ile Hammadde Seç butonu kullanımı(2) 
1.3.ERP’ye Hammadde Aktarma ve Kod Oluştur Butonu

Hammadde listesinde olmayan hammaddeyi ERP programınıza göndermeyi ve ERP kodu oluşturmanıza olanak sağlar. Veri kartında bulunan hammadde sınıflandırmasını yukarıdaki yöntem ile doldurduktan sonra, kalan diğer bilgileri girmeniz gerekir. “ERP’ye Aktar ve Kod Oluştur” butonu hammadde için tüm bilgileri veri kartından alarak ERP’ye gönderir. ERP programı gönderilen bilgiler ile kayıtlarını kontrol eder. Kullanıcı aynı hammaddeyi oluşturması ihtimaline karşı denetler ve denetleme sonucunda aynı hammadde daha önce oluşturulmuşsa, o hammaddeye ait ERP kodunu eş zamanlı veri kartındaki ilgili alana yazar. Eğer hammadde kayıtlarında yok ise hammadde listesine bilgileri kaydederek yeni bir ERP kodu verir. Eş zamanlı olarak yeni verdiği ERP kodunu veri kartındaki ilgili alana yazar. Veri Kartına girilen bilgilerin eksik olması halinde kullanıcıya uyarı verir ve tam bilgileri elde etmeden ERP ile bağlantı kurulmaz. ERP Kodu alınan yeni hammadde, aynı zamanda hammadde listesine eklenir. Bu buton, hammadde listesinde olmayan hammadde bilgilerini ERP programına gönderir ve yeni ERP kodu alınmasına olanak sağlar.

ERP’ye Aktar ve Kod Oluştur butonu kullanımı
1.4.Hammadde Stok ve Maliyet Bilgileri Butonu

Hammadde seçimi tamamlandıktan sonra stok ve maliyet bilgilerini görebilmek için bu buton geliştirilmiştir. ERP programının veri tabanına erişerek seçilen hammaddenin ERP kodu üzerinden hammadde bilgilerine ulaşmaktadır. Bu bilgiler liste halinde kullanıcıların ekranına gelmektedir. Gelen bilgiler içerisinde hammaddenin stoktan ayrılan veya rezerve edilen durumları gibi istenilen her durumun görüntülenmesi sağlanabilir. Hammadde stok durumuna göre “Erken Satın Alma Talebi Oluştur” butonu yardımı ile projenin teslim tarihine uygun hammadde alınması talebi, tasarımcılar tarafından oluşturulabilir.

Hammadde Stok ve Maliyet Bilgileri butonu kullanımı
1.5.Erken Satın Alma Talebi Oluştur Butonu

Hammadde stok durumuna bakıldıktan sonra ihtiyaç halinde kullanılır. Satın alma departmanına uygun bilgiler ile talep oluşturulmalıdır. Bu talebi oluşturabilmek için butona basıldıktan sonra görseldeki ekran gelir. Doldurulması gereken alanlar ERP veri tabanında bulunan bilgiler ile eşitlenmiştir. Tedarikçi listesi, proje kodu, talep eden gibi listeler ERP veri tabanından gelir. Aynı zamanda hammadde için önceden oluşturulmuş satın alma taleplerine ulaşılabilir. Bu buton sayesinde tek ekrandan ERP programındaymışsınız gibi satın alma talebi oluşturulabilir.

Erken satın alma talebi oluşturma formu
2.Parça Bilgileri Sekmesi

Veri Kartında bulunan Parça Bilgisi sekmesi, parçanın üretilmesi esnasında referans alınacak operasyonları ve operasyon esnasında kullanılacak değerleri içermektedir. Görselde (1) numaralı kare içerisinde metod bilgileri girilmektedir. Açılır liste seçenekleri ERP programında bulunan rota ve kaynak bilgilerini içermektedir. Üretim esnasında kaynak planlaması yapılabilmesi için bu bilgilerin girilmesi kritik seviyededir. (2) numaralı kare içine alınan kısım ise rota ve kaynak seçimlerine göre gerekli olan bilgilerin girilebileceği alanlar içermektedir. Bu bilgiler ERP’ye gönderildiğinde parçanın üretilebilmesi için iş emirlerini oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. (3) numaralı kare içerisinde hammadde bilgilerinde olduğu gibi butonlar bulunmaktadır. “ERP’ye Aktar ve Kod Oluştur, Parça Maliyet ve Stok Bilgileri, Erken Satın Alma Talebi” butonları hammadde ile aynı mantık çerçevesinde sistemleri kurulmuştur. Yarı mamulü üretebilmek için gerekli bilgiler veri kartında doldurulduktan sonra ERP programına aktarımı sağlanmaktadır. Hammaddesi seçilmemiş hiç bir yarı mamul ERP programına aktarılamamaktadır. Bu tip denetlemeler ile kullanıcıların eksik bilgi göndermesi engellenmiştir. Üretilen parçalar için “Erken Satın Alma Talebi Oluştur” butonunu ise dışarıya yaptırılabilecek parçalar için konulmuştur.

Parça Bilgileri sekmesi detayları

SOLIDWORKS PDM API’si ile geliştirdiğimiz butonlar sayesinde, parça ve montaj bilgileri ERP programına çift yönlü olarak aktarılır. Bu entegrasyon, yanlış bilgi girişlerini engelleyerek doğru malzeme listelerinin oluşmasını sağlar. Ayrıca, tasarım departmanı üretim için uygun verileri daha kolay bir şekilde tanımlar. Bu geliştirmeler sayesinde, ortak bir dil kullanarak daha iyi bir iletişim ve işbirliği sağlanır. Tüm bu adımlar, daha etkili ve verimli bir üretim sürecine katkıda bulunur.

İş Akışı Düzenlemeleri

Tasarım ve AR-GE departmanlarında oluşan dosyaların üretime uygunluğu, üretim sürecinin doğru işleyişi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, dosyaların üretime uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiği durumlarda revizyon yapmak, üretim sürecinde hataların oluşmasını önleyebilir. Bu aşamada bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç vardır. SOLIDWORKS PDM’in elektronik onay mekanizması, dosyaların üretime uygunluğunun kontrol edilmesinde önemli bir rol oynar. İş akışları olarak tanımlanan bu mekanizmalar, tasarım dosyalarının farklı aşamalardaki onay süreçlerini yönetir. Örneğin, bir tasarım dosyasının üretim için onaylanması gerektiğinde, dosyanın belirli bir kişi veya grup tarafından onaylanması gereken bir iş akışı oluşturulabilir. Tasarım dosyaları, bu iş akışlarına göre onaylanır ve onaylanmamış dosyaların üretim sürecine dahil edilmemesi sağlanır. Bu sayede, üretim sürecinde hataların önüne geçilerek, zaman ve maliyet kaybı önlenmiş olur. Aynı zamanda iş akışları, tasarım dosyalarının revizyon kontrolünü de sağlar. Revizyonlar, tasarım dosyalarının değişikliklerini ve onay sürecini takip etmek için kullanılır. Böylece, dosyalarda yapılan değişikliklerin doğru bir şekilde izlenmesi ve takip edilmesi mümkün hale gelir.

SOLIDWORKS PDM’in sunduğu dosya çevirme ve XML verme özellikleri, onaylanan dosyaların üretim sürecinde kullanılabilmesini kolaylaştırır. Dosya çevirme özelliği, onaylanan dosyaların otomatik olarak PDF, DXF veya diğer belirtilen formatlarda kaydedilmesini sağlar. Bu özellik, üretim sürecinde kullanılabilecek uygun dosya formatlarının otomatik olarak oluşturulmasına olanak tanır. XML verme özelliği ise, onaylanan montaja ait malzeme listesini otomatik olarak oluşturur ve XML formatında dışa aktarır. Bu verilerin ERP sistemine aktarılması ile entegrasyon tamamlanmış olur. Firmaya özel yapılan bu çalışmalar sonucunda, üretim sürecinde doğru ve güncel verilerin kullanılması sağlanarak, hataların önüne geçilmiş olur.

SOLIDWORKS PDM yetenekleri ve PDM API geliştirmeleri sayesinde, çift yönlü bir entegrasyon sağlanmıştır. Diğer PDM-ERP entegrasyon yöntemleri için online eğitimimize göz atabilirsiniz. Bu tür geliştirmeler ve daha fazla detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca üretim planlama ve maliyet optimizasyonundan kalite kontrole kadar tüm imalat yönetimini baştan sona SOLIDWORKS ERP çözümü ile kontrol altına alabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın: DELMIAWorks ERP

SOLIDWORKS PDM hakkında detaylı bilgi almak için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
SOLIDWORKS Uygulama Mühendisi CSWE

YANIT VER

Mesajınızı yazın
Adınızı buraya girin