ABAQUS

Plane Stress vs Plane Strain (Düzlem Gerilimi – Düzlem Gerinimi)

Sonlu elemanlar programları ile paralel olarak bilgisayar teknolojisi de her geçen gün gelişmektedir. Geçmiş yıllarda bilgisayarların işlem gücü günümüzdeki bilgisayarların yanından bile geçmiyordu. Hesaplama maliyetleri oldukça fazlaydı 3 boyutlu modelleri tüm ayrıntıları ile çözmek...

SIMULIA Abaqus – Domino Taşlarının Devrilme Analizi

SIMULIA Abaqus Explicit analiz ile çarpışma ve devrilme analizleri gerçekleştirebilirsiniz. Çoklu gövdeli modellerde çarpışmanın etkisini diğer bileşenlere de aktararak devrilme etkisini gözlemleyebilirsiniz. Domino taşlarının  birbirleri ile olan temasının hesaplanmasında General Contact tanımlaması yapılmıştır.(1) Modelin tamamına etki...

SIMULIA Abaqus-Suyun SPH Methodu ile Dökülme Analizi

SIMULIA Abaqus ile SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics-Düzgünleştirilmiş parçacık hidrodinamiği) metodunu kullanarak Explicit analiz yapabilirsiniz. SPH metodu ile akışkanlar, partikül olarak modellenerek hidrodinamik etkileri incelenebilmektedir. Suyun bardağa dökülüşünü bu yöntem ile gerçekleştirip suyun hidrodinamik davranışını...

Abaqus Dosya Uzantılarının Anlamları

ABAQUS Solverı analiz sırasında ve sonrasında bir çok dosya oluşturur. Bu dosyalardan bazıları analiz sırasında kullanıcının bilgilendirilmesini sağlar. (Uyarı mesajları, hata mesajları, iterasyon adımları vb.) Bu dosyalardan bazıları ise analiz sonuçlarını saklar farklı analizlerde...
SIMULIA Abaqus Süspansiyon Analiz

Otomotiv Sektörüne Yönelik Süspansiyon Burç Analizi-Webinar

https://www.youtube.com/watch?v=DxRkWjYVxtI 12.10.2022 tarihinde düzenlemiş olduğumuz webinarımızda SIMULIA Abaqus özellik ve yeteneklerinden bahsettik. Otomotiv sektöründe gerçekleştirilen analizlere ve hiperelastik malzeme teorisine değindik. Süspansiyon salıncak kauçuk burcunun burulma etkisini Explicit analiz ile gerçekleştirdik. Sorulan Sorular 1-Yapılan testlerdeki amaç sadece...
SIMULIA Abaqus Ölçü Görüntüleme

SIMULIA Abaqus Model Ölçüsü Görüntüleme

SIMULIA Abaqus CAE içerisine çeşitli dosya formatlarında model atılabilmektedir. Bunun yanı sıra SOLIDWORKS içinden Abaqus eklentisi ile doğrudan SIMULIA Abaqus içine model aktarılabilmektedir. SIMULIA Abaqus içerisinde birim olmadığı için analiz işlemlerinde belirli birim sistemini takip...

SIMULIA Abaqus Explicit Ok Analizi

SIMULIA Abaqus Explicit Analiz ile hedef tahtasında meydana gelen deformasyon sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz. Bu çalışmamızda Explicit Analiz ile okun hedefi nasıl delip geçtiği ve hedefte oluşturduğu tahribat gözlemlenmiştir. Bu içeriğimizde analiz adımlarının nasıl oluşturulduğuna değinilmiştir. Abaqus...
SIMULIA Abaqus Background Color

SIMULIA Abaqus Arka Plan Değiştirme

SIMULIA Abaqus CAE uygulamasını açtığımızda grafik arayüz olarak karşımıza varsayılan (default) arka plan çıkmaktadır. Oluşturulan modelleri daha rahat görmek, göz dinlendirmek, vb. gibi nedenlerle arka planı değiştirmek isteyebiliriz. SIMULIA Abaqus CAE içinde isteğe bağlı...
SIMULIA Abaqus Duvar Delme Explicit Analiz

SIMULIA Abaqus Duvar Delme-Explicit Analiz

SIMULIA Abaqus Explicit analizler ile duvar delme gibi bileşenlerde oluşan deformasyon ve tahribat durumlarını gözlemleyebilirsiniz. Bu çalışmamızda rigid olarak kabul edilen bir merminin belirli bir hızda alüminyum alaşımından yapılmış bir duvarı delme analizinin adımlarını...
SIMULIA Abaqus Mesh Yetenekleri

SIMULIA Abaqus-Mesh Tanımlama

Abaqus programında gelişmiş mesh seçeneklerini kullanarak, tetrahedral elemanlara göre daha az eleman ile çok daha hızlı bir şekilde yakınsama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Geometrinin hexahedral elamanlara uygun hale getirilmesini sağlayan araçları kullanarak ileri düzeyde analizler gerçekleştirebilirsiniz. Assign...